Psaní blogu v rámci PLE

Monika Faltová
Mar 14 · 3 min read

Personal learning environment znamená změnu mezi paradigmatem vztahu učitel-žák a směřuje svoji pozornost právě na studenta. Ten přejímá obě role a svépomocí se vzdělává tempem které mu je pohodlné, stanovuje si cíle které jsou pro nějak důežité a sám dělá vše pro to, aby jich dosáhl. V současnosti se instituce, MU nevyjímaje, snaží propojit tradiční kurrikulum s aktivitami, které přenáší část zodpovědnosti na studenty a učí je si oznalosti organizovat a ve správném formátu sdílet. Právě jednou takovou alternativou je stále populárnější psaní blogu či příspěvků (např. Medium). Graham Attwell ve své práci vyzdvihuje jak je psaní blogu pro studenty přínosné protože kromě splnění úkolu se studenti učí psát své poznatky taky aby byly přínosné a zajímavé pro ostaní, učí se jak graficky zatraktivnit svůj blog a také mezi sebou komunikují a sdílí si zkušenosti. Častou součástí blogů pak bývají osobní portfolia.

Portfolia

Online porfolia. Studenty nenáviděné (osobní zkušenosti) avšak mnohdy požadované zhodnocení vlastních dovedností a schopností. Portfolio tedy nabízí kompletní vhled do profesní cesty jedince a může tedy pro zaměstnavatele či kteréhokoliv jiného zájemce znamenat důležitý vhled do práce a života jedince. V portfoliu si student sám zhodnocuje dosavadní studijní výsledky a dává si milníky a cíle, které chce překonat. V portfoliu, které je udržované by pak měl být viděn postup studenta a způsoby, kterými cílů dosahuje a jak si vytyčuje nové, spolu s detailním záznamem aktivit které pro spnění cílů dělá. Součástí by pak měla být multinédia nejen studentem využívána, ale také tvořena (prezentace, nahrávky, podcasty, eseje).

S tvorbou portfolia se pojí zásady stejné pro sebevzdělávání a využívání online výukových modulů či právě ostatní PLE. Pro některé je však tato skutečnost spíše odrazující. Ne všichni studenti mají dostatečnou vnitřní motivaci aby pokračovali po úvodních stránkách, někteří pak vyžadují zpětnou vazbu a instrukce pro další kroky.

Pro zajímavost, mé staré portfolio z doby studia Lektorství Anglického jazyka na PdF

Psaní blogu můžeme považovat za překlenutí tradičního vzdělávání a sebevzdělávání, kdy si žák sám určuje co na blog půjde a v jaké podobě, ale stále má ještě možnost konzultace s autoritou učitele. V jisté míře můžeme psaný blog považovat také za alternativu k tradičním způsobům publikace studií a věděckých prací, ikdyž jejich impakt by patrně nebyl tak velký, protože hodnota blogů je stále diskutovatelná. (Steven Kraus) Otázkou zůstává zda blogy budou někdy považovány za solidní zdroj informací, vzhledem k faktu že mnohdy postrádají citace a osobní domněky se mísí do faků a to vše je ještě upraveno s cílem přilákat co nejvíce lidí.

Zdroje:

Niels Kristian Kjaer, Roar Maagaard & Sidsel Wied (2006) Using an online portfolio in postgraduate training, Medical Teacher, 28:8, 708–712, DOI: 10.1080/01421590601047672

KRAUS, Steven. Blogs as a Tool for Teaching. The Chronicle of Higher Education [online]. 2005, 51(42), 1–3. Dostupné z: http://www.umsl.edu/~sauterv/blogs/blogs%20in%20teaching.pdf

Inspirace:

Zhang, D., Zhao, J. L., Zhou, L., & Nunamaker, J. F. (2004). Can e-learning replace classroom learning? Communications of the ACM, 47(5), 75–79.doi:10.1145/986213.986216

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2017/10/19/nine-advantages-of-developing-your-own-professional-portfolio/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Monika Faltová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University