Rizomatické učenie

Katarína Niková
Mar 8, 2018 · 2 min read

Čo majú společné rizómy so vzdelávaním?

Kurikulom je účasť v komunite

Návrat do minulosti

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Katarína Niková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University