Síťová generace

Zuzana Chlupová
May 17, 2018 · 3 min read

Článek stručně představuje pojem síťové generace. Tato generace stála v centru pozornosti výzkumníků především v prvním desetiletí 21. století. Významnou osobností, která se touto generací zabývala, je Don Tapscott. S myšlenkami nejen tohoto autora pak české čtenáře seznamoval a téma síťové generace rozvíjel Bořivoj Brdička. Samotný Don Tapscott již v roce 1997 vydal důležitou knihu s názvem „“. V roce 2008 pak následovala Grown Up Digital: How the Net Generation Is Changing Your World. Nicméně, i tento autor dnes téma poněkud upozadil a svou pozornost spíše upírá k blockchainu.

Co je to síťová generace?

Pod termínem síťová generace (net generation, zkráceně také N-Gen) si můžeme představit generaci lidí, které jako první výrazně zasáhla digitální revoluce, a kteří již na rozdíl od svých rodičů vyrůstali v éře nových médií, potažmo síťových technologií, především pak internetu. Jde tak o generaci lidí narozených mezi lety 1978 až 1998,[1] na jejichž životy měly síťové technologie a jejich užívání významný dopad. Dle Tapscotta významný dopad spočívá ve změně myšlení. Sám na tuto generaci nazírá optimisticky, což je například zřejmé z tohoto rozhovoru. Pokud se dopustíme generalizace, můžeme říct, že jde o první generaci žijící v online světě.

Charakteristické vlastnosti

Co je pro tuto generaci typické? Z výčtu důležitých charakteristických rysů stojící v protikladu ke starším generacím jmenujme například nespojité tempo, multi-tasking, nelineární přístup a učení se hraním. Tato generace nově vnímala technologii jako přítele. Jako pozitivní a pozoruhodné pak Bořivoj Brdička uvádí to, že tato generace na rozdíl od svých předchůdců je schopna nezištné formy spolupráce, tedy poskytování informací a výsledků někomu jinému.[2] V jiném článku pak také uvádí např. větší toleranci vůči odlišnostem. Rozvádí zde názory skeptiků, kteří ji považují za drzou, nepracovitou, necitlivou a neschopnou navázat reálné vztahy.[3] Lze se setkat také s názory, že jde o nejhloupější narcistickou generaci vysedávající na sociálních sítích. Nicméně co se týká oné hlouposti, samotný Tapscott s odkazem na úspěšnost této generace na univerzitách poznamenává, že to není tak docela pravda.

Ačkoli lze dohledat aktuální zdroje i výzkumy o této generaci, pocitově si dovolím tvrdit, že v centru zkoumání jsou dnes především generace mladší. To lze považovat za logické. Osobně se však domnívám, že by síťová generace neměla být v budoucnu zcela upozaděna. Je potřeba si uvědomit, že jde o generaci, která v současné době vychovává, a ještě bude vychovávat své děti. Má tak zásadní vliv na budoucí směřování společnosti. Otázkou pro mě osobně také zůstává, na kolik je možné generalizovat a některými uvedenými vlastnostmi charakterizovat poměrně velkou skupinu lidí.

Photo by rawpixel on Unsplash

[1] Hranice však není zcela ostrá, lze se setkat i s jinými vymezeními. Některé starší či podrobněji pojaté klasifikace například uvádí, že jde pouze o lidi narozené v 80. letech 20. století.[1]

[2] BRDIČKA, Bořivoj. Vzdělávání a internet 2. generace. [online]. Bratislava, 2008, 2008(1) [cit. 2018–05–16]. ISSN 1336–0779. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2008/1/vzdelavani-a-internet-2.-generace.html?page_id=1309

[3] BRDIČKA, Bořivoj. Síťová generace podle Tapscotta. In: [online]. Praha: IT KITTV, UK Praha — Pedagogická fakulta, 2008, 2008 [cit. 2018–05–16]. Dostupné z: http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2287

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Zuzana Chlupová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University