Senioři píší Wikipedii

Anna Puchovská
Mar 6 · 2 min read
Zdroj:

Mají senioři co říci na internetu? Jak mohou svoje letité zkušenosti a znalosti prezentovat v online světe, a proč by to vlastně měli dělat?

V odpovědích na tyto otázky mají jasno tvůrci vzdělávacího projektu , kteří se snaží vybízet seniory k tvůrčí aktivitě na internetu. Skrze živá setkání, kurzy, videa a články je učí, jak pracovat s hesly na Wikipedii.

Když mohou studenti…

Projekt inicioval v roce 2013 český filozof a pedagog, profesor Jan Sokol, který už v té době byl sám aktivním wikipedistou. Inspirován iniciativou identifikoval další potenciální skupinu přispěvatelů: „Uvědomil jsem si, že jsou tu statisíce, možná milion seniorů, mezi nimiž je mnoho vzdělaných lidí, kteří často nemají co dělat a stěžují si, že o ně nikdo nestojí.“ [1] Mohla by být právě Wikipedie adekvátním místem na jejich seberealizaci?

Důvodů, proč jsou právě senioři dobrými adepty na wikipedisty, se nabízí hned několik. Disponují celoživotními zkušenostmi a znalostmi z různých oborů, ať už se jim věnovali jako profesionálové nebo jako laici, ovládají českou gramatiku a stylistiku, mají relativní dostatek času a především chuť předávat informace mladším generacím. [2]

Korektura i fotka z rodinného alba

Možností, jak mohou senioři vylepšovat Wikipedii je více. Články mohou vytvářet, rozšiřovat či překládat z cizích jazyků, dále pak vylepšovat věcnými či jazykovými korekturami, nebo doplňovat o hypertextová propojení. Pro ty, kteří si troufnou i na práci s jinými médii, než je text, může být zajímavé přidávání fotografií, audio nahrávek či videí. [3]

Zapadlá fotka z rodinného alba, na které je už před lety zbouraný kostel, přísloví a pořekadla důvěrně známá z dětství, vzpomínky na osobnosti a události, které unikají pozornosti mladší generace — to vše mohou senioři-wikipedisté nabídnout ke sdílení.

Proč do toho jít?

Dnes je Wikipedie pro mnohé z nás prvním zdrojem, po kterém sáhneme, když nám chybí nějaká informace a chceme ji rychle dohledat. První kontakt s nepravdivou či neúplnou informací, nebo dokonce její absence, může mít nežádoucí efekt na naše postoje či porozumění dané věci.

Vylepšování Wikipedie seniory tedy může mít praktický užitek pro společnost, ale i nezanedbatelný pozitivní efekt naplňování některých psychologických a sociálních potřeb seniorů, jakými jsou např. seberealizace, smysluplné trávení volného času, budování sebevědomí, setkávání s dalšími lidmi, rozšíření obzorů a dovedností a tak dále. [4]

Hezkou myšlenkou je také možnost sblížit prarodiče se svými dětmi a vnoučaty. Vždyť uvažte — moci říci, že moje babička píše Wikipedii, zní hodně dobře, ne? :)


[1] Rezervoár nových Wikipedistů. In: SlidesLive [online]. 30.11.2013 [cit. 2019–03–5]. Dostupné na: . Kanál uživatele Jan Sokol.

[2] SVĚTELSKÁ, Hana. Senioři píší Wikipedii: vývoj projektu a analýza systémových dat. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2017, s. 26. Vedoucí bakalářské diplomové práce PhDr. Radka Římanová. Dostupné na:

[3] Tamtéž.

[4] Tamtéž.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Anna Puchovská

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University