Small private online courses

Zbyněk Tajovský
Mar 5, 2018 · 2 min read

MOOC, neboli massive open online courses, jsou všeobecně známé a to především díky vzdělávacím serverům nebo . Co si však představit pod zkratkou SPOC? Jedná se o small private online courses, což svádí k závěru, že jsou pravým opakem MOOC. Ve skutečnosti mají společný základ v online vzdělávání, ke kterému však paradoxně víc benefitů přidávají skromněji vyznívající SPOC. Zatímco MOOC jsou zaměřeny na kvantitu a účastníků takových kurzů mohou být desetitisíce, SPOC se počtem studentů můžou srovnávat s běžnými školními třídami. Jsou však zaměřeny na výuku formou , takže účastníci kurzů mají možnost konzultovat případné nejasnosti, na které narazí v průběhu online studia, při osobních setkáních s učitelem. Současně od něj získávají i zpětnou vazbu, která je jistě mnohem přínosnější než ta poskytovaná počítačem, jak je tomu při studiu v MOOC. Lektor Phillip Dawson ve svém trefně srovnává oba typy kurzů, když MOOC přirovnává k rotopedu, ke kterému SPOC přidává osobního trenéra.

Z předchozího textu vyplývají samé výhody pro SPOC, což je však vykoupeno cenou těchto kurzů. Vyšší náklady jsou ale logické, protože do vzdělávacího procesu vstupují skuteční učitelé a kurzy jsou navíc velmi často dělané na míru podle požadavku jednotlivých organizací. Naproti tomu MOOC se vytvářejí tematicky a hodnocení, včetně zpětné vazby, je ve většině případů generováno počítačem. Takové kurzy tím pádem mohou být nabízeny zdarma a platí se obvykle pouze za vystavení certifikátu o úspěšném absolvování.

A právě úspěšnost dokončení studia je dalším významným rozdílem mezi oběma typy kurzů. Jak uvádí příspěvek , tak zatímco MOOC kurzy úspěšně dokončí pouze 4 % studentů, kteří se do nich přihlásí, u SPOC je tato úspěšnost 41%.

Do budoucna bude také zajímavé sledovat, zda budou MOOC vůbec udržitelné při strategii nabízení kurzů zdarma. Jak uvádí Tim Goral ve svém , Coursera byla spuštěna jen díky dotaci 16 milionů dolarů a náklady na edX činily dokonce 30 milionů.

Na závěr ještě přikládám video, které popisuje princip SPOC.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Zbyněk Tajovský

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University