Sociálne siete ako cesta k lepšiemu vzdelaniu

V 21. storočí si už asi veľmi ťažko vieme predstaviť niekoho, kto nemá vytvorený účet na sociálnej sieti. Sme zaregistrovaný na jednej alebo viacerých sociálnych sieťach, ktoré nám umožňujú komunikáciu s okolitým svetom, zdieľanie poznatkov, zaujímavostí, vlastnú tvorbu alebo nám pomáhajú informovať naše okolie o zaujímavých článkoch, štúdiách, konferenciách a podobne. Nie raz sme ako stredoškoláci počuli od rodičov vetu „stále sedíš za tým fejsbúkom a do školy sa nič neučíš“, áno naši rodičia mali v svojej podstate pravdu, lebo sociálne siete dokážu byť veľkým zlodejom času, ale na druhej strane kde máme vytvorené spoločné skupiny, chaty, kde si zdieľame učivo, dohadujeme sa na rôznych termínoch ak nie práve tam?

Sociálne siete a vzdelávanie

Ako som už vyššie načrtla, sociálne siete nám okrem prokrastinácie taktiež pomáhajú alebo asistujú pri vzdelávaní[1]. Vytvárame si tam spoločné skupiny a pridávame sa do skupín, ktoré nás zaujímajú a prinášajú nám nové informácie z rôznych odvetví. Najčastejšími skupinami sú napríklad triedne skupiny, kde zdieľame informácie o učive, študijne materiály, rozdeľujeme si termíny a témy prác, dozvedáme sa nové informácie a zároveň zdieľame informácie, ktoré nám sprostredkúva vyučujúci ústnou alebo mailovou formou. Dôležitým faktorom je však aj budovanie solidarity a vytváranie nových vzťahov medzi spolužiakmi, prípadne inými účastníkmi skupiny. Žijeme v dobe, kedy by sme sa bez technológií a takejto formy komunikácie len veľmi ťažko zaobišli a zároveň nám to pomáha dostávať (a poskytovať) informácie v pomerne rýchlom čase.

Inou formou ako sa vzdelávať pomocou sociálnych sietí je pridávanie sa do skupín[2], ktoré odzrkadľujú naše záujmy a pomocou nich si vieme rozšíriť náš vzdelávací obzor. Sama som v niekoľkých skupinách, ktoré sú denne aktualizované, sú do nich pridávané nové informácie nie len zo Slovenska ale z celého sveta a vďaka nim sa dozvedám mnoho zaujímavých informácií a faktov, na ktoré by som len tak nenarazila. Okrem takýchto záujmových skupín, existujú mnohé kanály na YouTube, ktoré sú tak tiež veľmi pozoruhodným prvkom vo vzdelávaní. Veď predsa sa hovorí, že človek sa najviac učí z toho čo vidí a počuje a až potom z toho čo číta.

Učenie sa jazyka pomocou využitia sociálnych sietí

Cudzí jazyk je pre nás všetkých veľmi dôležitým vodidlom života. V súčasnej dobe ho potrebujeme viac menej neustále a nie vždy je ľahké sa ho naučiť pomocou školských učebníc a robením si domácich úloh z pracovných zošitov. Týmto v žiadnom prípade nechcem dehonestovať výuku cudzích jazykov na školách, práve naopak, myslím si, že je to jeden z najdôležitejších predmetov a je nesmierne dôležité, aby mladí ľudia mali záujem o rozvíjanie sa v tejto oblasti. Práve preto som si vybrala niekoľko konkrétnych príkladov sociálnych sietí[3], ktoré slúžia práve na učenie a precvičovanie svojich schopností, čo sa týka cudzojazyčnej komunikácie.

· My Happy Planet — sociálna sieť, ktorá umožňuje návštevníkom spojiť sa s ľuďmi po celou svete a okrem precvičovania si jazyka tak umožňuje aj vytvárať si nové priateľstvá. Zároveň sú na stránke sprístupnené video-lekcie, z ktorých si používateľ môže vybrať tie, ktoré sú preňho relevantná a taktiež poskytuje lekcie, ktoré vedú k zlepšenie písacích návykov návštevníkov.

· Palabea — komunita, ktorou podstatou sú virtuálne hodiny, vďaka ktorým sa návštevníci učia, prípadne si precvičujú svoje vedomosti. Používatelia tu môžu taktiež nájsť priateľov a komunikovať s nimi prostredníctvom audio alebo videokonferencie. Môžu počúvať podcasty, eventuálne nahrávať vlastné, ktoré následne na stránke zverejnia. Rozhranie stránky je veľmi príjemné a intuitívne.

· Italki — sieť, ktorá zhromažďuje enormné množstvo cudzích jazykov a ľudí z rozličných kútom sveta. Návštevník si vyberie preferovaný jazyk a následne sa môže skontaktovať s inými používateľmi, ktorí mu pomáhajú s učením cudzieho jazyka. Nájdeme tu aj učiteľov z rôznych krajín, ktorí takýmto spôsobom pomáhajú ostatným v zdokonaľovaní svojich schopností.

Vzdelávanie je dôležitou súčasťou nášho života a preto je potrebné nezanedbať ho a hľadať možnosti ako sa vzdelávať aj prostredníctvom kanálov ako sú napríklad spomínané sociálne siete.

Zdroje

anatresnick. 7 Social Networks Designed to Help You Learn A New Language. In: Adweek [online]. New York: Adweek, 2010 [cit. 2018–03–11]. Dostupné z: http://www.adweek.com/digital/7-social-language-learning/

PAUL, Moss. Why Learning Through Social Networks Is The Future. In: TeachThought [online]. California: TeachThought, ©2018 [cit. 2018–03–11]. Dostupné z: https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/learning-through-networks-is-the-future/

WANPEN, Supatra. The Relationship between Learning Styles and the Social Network Use of Tertiary Level Students. Procedia: Social and Behavioral Sciences [online]. Udon Thani: Faculty of Humanities and Social Sciences, 2013, 88(10) [cit. 2018–03–11]. Dostupné z: https://ac.els-cdn.com/S1877042813026451/1-s2.0-S1877042813026451-main.pdf?_tid=77e91b45-a817-46e3-8ffa-ec4cc2410f13&acdnat=1520775765_5f94a3e054df552ab12d2cb353b8ab37

[1] WANPEN, Supatra. The Relationship between Learning Styles and the Social Network Use of Tertiary Level Students. Dostupné z: https://ac.els-cdn.com/S1877042813026451/1-s2.0-S1877042813026451-main.pdf?_tid=77e91b45-a817-46e3-8ffa-ec4cc2410f13&acdnat=1520775765_5f94a3e054df552ab12d2cb353b8ab37

[2] PAUL, Moss. Why Learning Through Social Networks Is The Future.Dostupné z: https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/learning-through-networks-is-the-future/

[3] anatresnick. 7 Social Networks Designed to Help You Learn A New Language. Dostupné z: http://www.adweek.com/digital/7-social-language-learning/