SOLE (škola v cloudu)

V roce 1999 provedl Sugata Mitra průkopnický experiment s názvem “Díra ve zdi”. Hlavním cílem bylo upozornit na možnosti sebeorganizovaného učení. Výzkum předkládá závěr, že skupiny dětí s přístupem k internetu se mohou učit prakticky cokoliv samy o sobě.

Na konferenci TED v roce 2013 Sugata požádal globální komunitu TED o uskutečnění svého snu tím, že by mu lidé pomohli vybudovat „školu v cloudu“, kde děti, bez ohledu na to, jak bohaté nebo chudé, by se mohly zapojit a propojit s informacemi a mentoringem on-line.

V prosinci 2013 otevřela první škola jako součást střední školy v Killingworth v Anglii. Do současnosti existuje sedm dalších experimentálních škol. Pět v Indii, další ve Velké Británii a v New Yorku v USA. Cílem je poskytnout prostředí, v němž může globální společenství pedagogů sledovat dopad sebeorganizovaného učení na děti z široké škály vzdělávacích prostředí.

Podle Mitry a jeho násedovníků samostatně organizované vzdělávací prostředí (SOLE), může existovat všude tam, kde je počítač, připojení k internetu a studenti, kteří jsou připraveni se učit. V rámci projektu SOLE mají studenti možnost svobodně se naučit spolupracovat prostřednictvím internetu. Pedagog představuje velkou otázku a studenti tvoří malé skupiny, aby našly odpověď. Zástupci SOLE jsou podle prezentace porjektu rozmístěni ve více než desítce míst na světě (nejblíže ČR ve Francii, Britanii nebo Řecku).

Bohužel v současné době neexistuje standardizovaný způsob, jak sledovat průběh projektu SOLE. Realizátoři vyzývají jednotlivé participanty ke sdílení zkušeností a příběhů, ale žádné dostupné výsledky jsem zatím nedohledal. Projekt je podporován velkými organizacemi typu Univerzity v Necastle, Microsoft, či platformou TED. Na rozdíl od velmi charismatického a sebevědomého projevu na TED se zatím zdá, že výsledky nemusí tak jasné a průkazné, jako to vypadalo na první pohled, každopádně princip jistě stojí za pozornost.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Vitezslav Dohnal ’s story.