Soukromá škola v ČR i za 500.000/rok

Kristýna Šoukalová
Apr 23 · 4 min read

Tento článek jsem se rozhodla věnovat českým soukromým základním a středním školám. Jeden důvod je, že mě vždy fascinovaly, protože je vnímám jako prestižní s tím, že dokážou děti hodně naučit. Druhý důvod je takový, že když jsem (bohužel) na nějaké podobné škole nemohla studovat já, ráda bych dopřála jednou svým dětem to nejlepší. A za třetí, protože se mi protáčí panenky z toho, jaké jsou výše školného na některých soukromých školách, zvlášť když si vezmu, že jsme v Česku zvyklí studovat zadarmo.

PORG
Jako první začnu soukromou, která má dle statistik absolutně nejlepší výsledky v České republice. Studenti této školy po ukončení studia chodí většinou studovat do zahraničí (např. Oxford, Cambridge). PORG má celkově tři “pobočky”.
- 1. PORG Libeň (Praha) — Gymnázium
- 2. Nový PORG v Krči (Praha) — Gymnázium + základní škola + IB studium
- 3. PORG Ostrava — Gymnázium + základní škola + IB studium + bilingvní mateřská škola
Školné v Ostravě:
- základní škola = 104.166 CZK/školní rok
- gymnázium = 99.588 CZK/školní rok
Školné v Praze (Krči)
- základní škola
— >1. třída = 147.931 CZK/školní rok
— >2.-5. třída = 142.931 CZK/školní rok
- gymnázium = 139.487 CZK/školní rok
Dle porovnání cen školného můžeme vidět, že se ceny Praha vs Ostrava mohou lišit i o více jak 40.000 CZK, to je ale logické. V ceně školného jsou veškeré školní pomůcky, učebnice a volnočasové aktivity (například jednodenní výlety).
Za takto vysoké školné ale dostanou děti (potažmo jejich rodiče) velmi dobrou péči a vzdělání. Dle statistik vychází škola PORG jako nejlepší soukromá škola v České republice, která je schopná předstihnout i nejlepší česká státní gymnázia.

Open Gate — Babice u Prahy
V roce 2005 bylo založeno soukromé, osmileté gymnázium Petra Kellnera — Open Gate. Školné činí 195.000 CZK / rok. V ceně jsou taktéž zahrnuty učební pomůcky a případné jednodenní aktivity/výlety. Škola nabízí i možnost internátního ubytování, tuto školu totiž studují děti z celé České republiky. Cenu ubytování se mi nepodařilo z webu zjistit.

Francouzské gymnázium v Praze
Níže můžete v tabulce vidět školné pro studium Francouzského gymnázia v Praze. To zřizuje mateřskou školu, základní školu a gymnázium. Školné je zde vysoké a v ceně zde NEJSOU školní pomůcky, učebnice a jednodenní, školní výlety.

The British International School v Praze
U této mezinárodní školy, která je určená především pro děti cizinců, ale zapsat se mohou i české děti, přikládám tabulku přímo z webových stránek školy. Systém školného mají totiž trochu složitější. Za školní rok mohou rodiče zaplatit i půl milionu korun.

International School of Brno
Na konec článku přidávám i jednu soukromou školu v Brně pro zahraniční studenty. Chodí sem převáždně děti cizinců žijících v Brně, ale i české děti.
Pro lepší přehlednost přikládám opět tabulku školného.

U takto vysokého školného (mám na mysly všechny uvedené příklady) by se dalo přemýšlet i nad tím, jestli má výše školného vliv na studijní výsledky studenta. Podle mého názoru se snaží dost často motivovat své děti především rodiče, protože především oni platí školné, chtějí aby byly peníze dobře využity a děti měly dobrý základ pro budoucí život. Můj kamarád nějakou dobu učil na soukromé škole Open Gate, kde nebylo vůbec ostudou, že měly děti ještě navíc různá doučování po škole, aby nebyly třeba pozadu oproti ostatním. Silnou motivaci cítím i ze strany svých spolužáku na univerzitě, kteří musí (tuším) zaplatit díky prodlužování i 10–15.000/semestr nebo rok. Vždy mi říkají, že když už do studia vložili tolik peněz a energie, tak už ho musí dokončit.

Soukromé školy mají dost často i tzv. “sociální” stipendijní programy, kdy například Open Gate udělí stipendium každému studentovi, jehož rodiče vydělají za rok méně jak 1 milion korun. Dále mohou studenti získat stipendium za dobré studijní výsledky.

Zdroje:

  1. Rok na soukromém gymnáziu stojí i půl milionu. Nejlepší studují zadarmo. In: Idnes.cz [online]. MAFRA, 1999, 29. 8. 2015 [cit. 2019–04–23]. Dostupné z:
  2. PORG [online]. PORG — gymnázium a základní škola [cit. 2019–04–23]. Dostupné z:
  3. International School of Brno [online]. Brno: Anglická škola Brno, ISOB, 2014 [cit. 2019–04–23]. Dostupné z:
  4. Prague British International School: A Nord Anglia Education [online]. Praha: Nord Anglia Education [cit. 2019–04–23].
  5. Lycée Francais de Prague [online]. Praha: Lycée Francais de Prague [cit. 2019–04–23]. Dostupné z:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Kristýna Šoukalová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University