Svoboda učení

Veronika Doležalová
Mar 24 · 2 min read

Unschooling neboli „dobrovolnost ve vzdělávání“ znamená žádná škola ani její náhrada doma. Unschooling není lineární proces, kde by se postupovalo podle osnovy. Lidé se učí, co je zajímá a kdy se jim chce a neomezeným způsobem. Nikdo jim do učení nemluví. Postupují svým vlastním tempem a podle svých zájmů. Výhodou unschoolingu je vnitřní motivace vzdělávajícího se jedince a získané vědomosti jsou trvalejší a přínosnější do života jedince. Ale unschooling není vhodný pro každého.

V mnoha zemích na světě je sebeřízené vzdělávání a unschooling legální, například v USA, ve Velké Británii a ve Francii. Anglická svobodná škola Summerhill funguje již od roku 1921. V České republice (zatím) sebeřízené učení legální není. O zavedení sebeřízeného vzdělávání jako legální alternativy k povinné školní docházce v ČR usiluje iniciativa Svoboda učení.

Iniciativa funguje od roku 2012 a je nestátní neziskovou organizací financovanou z členských příspěvků, dobrovolných darů a z prodeje služeb, produktů apod. Všichni, kteří se podílejí na provozu spolku, pracují dobrovolně a bez nároku na finanční ohodnocení.

Spolek podporuje dobrovolnost vzdělávání a sebeřízené učení, respektive unschooling. Propaguje respekt k dětem a rovnocennost mezi dětmi a dospělými, propojuje lidi s podobnými názory na vzdělávání, … Organizuje různé semináře, konference, workshopy, ale i letní a zimní pobyty, zároveň vydává knihy, píše články a překládá zahraniční články. Od května 2018 provozuje v obci Jindřichovice pod Smrkem (na Liberecku) SvobodUm (centrum Svobody učení), což je první základna sebeřízeného vzdělávání v České republice. Při pobytu ve Svobodomě člověk může dělat cokoliv, věnovat se józe, vaření, hrám, rozvíjení dalších dovedností, ale i nic dělání. Všechny činnosti jsou dobrovolné a neprobíhá žádné hodnocení. Dětem jsou vždy na blízku respektující dospělí ochotní jim pomoci s jejich vývojem.

Svoboda učení založila pobočný spolek Asociace svobody učení, kterým se snaží o změnu legislativy. Prostřednictvím tohoto spolku komunikují s odbornou veřejností a s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

SvobodaUčení.cz [online]. Žitenice: SvobodaUčení.cz, 2019 [cit. 2019–03–22]. Dostupné z: www.svobodauceni.cz

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Veronika Doležalová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University