Think about the future

Eva Hermanova
Apr 18, 2018 · 3 min read

Čo to vlastne sme? Informační špecialisti, knihovníci alebo oboje? Alebo, možno ešte lepšia otázka by bola: Ako nás berie okolie? Odpovede práve na tieto otázky sa nám naskytli na konferencii, ktorá sa týkala zamestnanosti a uplatnenia informačných špecialistov na trhu práce.

Konferencia mala medzinárodný charakter a zúčastnili sa jej predstavitelia rôznych krajín ako napríklad: Rakúska, Chorvátska, Slovinska a Spojeného kráľovstva. Bolo nesmierne zaujímavé počúvať, aká je situácia v iných krajinách a aké uplatnenie majú absolventi nášho oboru. Páni Franjo Pehar a Krešimir Zauder, ktorí reprezentovali obor Informačných štúdií na univerzite v Zadare rozprávali práve o zmene názvu oboru z knihovníctva na informačné štúdia a aký dopad to malo nie len pre nich, ale aj ako ich vníma okolie, prípadne prichádzajúci študenti. Predsa len, keď sa povie knihovník väčšina ľudí si predstaví niekoho kto pobehuje s knihami hore dolu, pomáha nám s výberom správnej literatúry a pozná náš čitateľský vkus. Na druhej strane, keď sa povie informačný špecialista, ľudia si zvyčajne predstavia niekoho kto programuje ako blázon, pozná všetky informatické skratky a značky a vytvára webové stránky len taká radosť. Ale je to naozaj pravda?

Pravdou je, že my všetci, ktorí toto študujeme, sme presne niečo medzi. Obohatenie oboru a pridanie tam toho informačného podľa môjho názoru lepšie a presnejšie popisuje, čo vlastne sme. Doba sa neuveriteľne rýchlo posúva vpred a považujem za klišé, pokiaľ knihovníkov berieme len ako niekoho, kto sa stará o knihy a je nimi obklopený celý deň. Áno, aj to knihovník vykonáva, ale okrem toho robí ešte omnoho viac. Neustály rozvoj a vývoj technológii núti knižnice ku kontinuálnemu vylepšovaniu svojich fondov a samozrejme služieb, ktoré poskytujú svojím používateľom. Zabezpečovanie priestorov, služieb, ľudí a iného potrebného materiálneho či nemateriálneho, všetko toto je práce práve knihovníkov. Nešlo by to však, keby máme poznatky len z jedného smeru, či už knihovníckeho alebo toho informačného.

Samozrejme, že absolvent informačných štúdii nemusí pracovať len v knižnici. Má dvere otvorené do hociktorého odvetvia, kde je potrebná práca s informáciami a zároveň aj s ľuďmi. Pani Tatjana Aparac Jelušić, ktorá je jednou z hlavných mentorov projektu EINFOSE, ktorý sa zaoberá práve touto problematikou, uviedla veľmi pekný príklad, kedy si v nemenovanej IT firme vybrali práve absolventov tohto oboru a keď sa ich následne pýtala, prečo ich vlastne uprednostnili pred študentmi, ktorí študovali len IT, odpoveď bola veľmi jednoduchá a výstižná: „pretože vaši študenti sú omnoho viac flexibilní a oveľa lepšie dokážu pracovať s ľuďmi a sú otvorení k učeniu sa nových vecí.“

Chápanie knihovníka je trošku smutné, pretože to nie je len o tom, že je celý deň medzi knihami a môže si ich všetky čítať, aby nám ich nasledne mohol s kľudným vedomím odporučiť. Ako som mohla vidieť na konferencii, situácia v týchto krajinách je na tom omnoho lepšie ako v mojom rodnom Slovensku. Síce si veľa ľudí mýli Slovensko a Slovinsko, čo sa týka fungovania knižníc, uplatnenie knihovníkov a ich akceptáciu spoločnosťou, máme sa mi Slováci ešte veľa učiť.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Eva Hermanova

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University