Tip na knihu: Society of Mind

What magical trick makes us intelligent? The trick is that there is no trick. The power of intelligence stems from our vast diversity, not from any single, perfect principle. — Marvin Minsky, The Society of Mind

Umelá inteligencia a technológie už začínajú mať vplyv aj na našu prácu a každodenný život. Umelá inteligencia je prítomná v každodenných predmetoch a procesoch. Stretneme sa s ňou napríklad v pokladniach supermarketov, v automobiloch (ktoré začínajú riadiť auto bez šoféra) alebo pri odhaľovaní podvodov pri platbách kreditnou kartou.

AI — a z neho vychádzajúca automatizácia priemyslových a business procesov — nás bude všetkých ovplyvňovať. Je stále len v svojich začiatkoch a máme obrovskú príležitosť prekonať prerušenie. Pokiaľ sa AI stále vyvíja, toto prerušenie sa bude znova a znova opakovať. Jediná istá stratégia pre nás všetkých je stať sa celoživotnými študentami a neprestávať sa vzdelávať.

Kniha, ktorá sa prvýkrát objavila v roku 1986, bola prvýkrát úplným opisom teórie “spoločnosť mysle”, ktorú začal Marvin Minsky vyvíjať v roku 1970. Skladá sa z 270 esejí, ktoré sú rozdelené do 30 všeobecných kapitol.

Minsky predstavuje širokú škálu nápadov a konceptov. Najväčším zdrojom predstáv o teórii bola jeho práca, v ktorej sa snažil vytvoriť stroj, ktorý používa robotické rameno, videokameru a počítač.

Jadro princípom filozofie Minského je, že myseľ je to, čo robí mozog. Spoločnosť teórie mysle pozerá na ľudskú myseľ ako na obrovskú spoločnosť jednotlivých jednoduchých postupov známych ako agenti. Tieto postupy sú základné mysliace bytosti, z ktorého sú postavené mozgy.

Avšak od “Spoločnosti mysle” sme stále ďaleko. Od spoločnosti, v ktorej sofistikované nástroje inteligencie posadnuté spôsobilosťou učenia sa a dedukcie — ako aj rôznymi cestami prezentovania a zdôvodňovania týchto vedomostí- kombinujú v systémy s komplexným a autonómnym správaním.