Učící se komunity jako základ inovací organizace

Jana Gábrišová
Mar 21 · 2 min read

Učící se komunity jsou velmi trendy pojmem v organizacích. Obzvlášť v současné době s nízkou nezaměstnaností, se zaměstnavatelé snaží udržet si úroveň znalostí a know-how uprostřed své organizace a nespoléhat tak jen na jednu osobu, by vedle těchto znalostí a dovedností disponovala konkurenční výhodou. Učící se komunity jsou také jednou z odpovědí na budování pracovní zastupitelnosti.

Řada zaměstnanců se učících komunit účastní mimo pracovní prostředí, ovšem někteří zaměstnavatelé se snaží o jejich budování uvnitř organizace.

Rozvoj kompetencí organizace je trend, kterému napomáhají právě praktické komunity. V této komunitě se sdílí znalosti a know-how z určitého oboru, či dokonce jen profese. Dočasná komunita může vzniknout i kolem řešeného problému. V dnešní době kritizovaných a milovaných open space kanceláří, lze využít aspekt otevřeného prostoru právě k řešení aktuálních problému. V kanceláři se nadnese dotaz či problém a každý má prostor se vyjádřit či jen poslouchat diskuzi.[1]

Velmi zajímavým pojmem spojeným s rozvojem učících komunit v organizaci jsou kompetenční centra. Pokud zaměstnanci vykonávající specifickou činnosti došli k vytříbení znalostí a technik, dosáhli tak kompetenční výhody na pracovním trhu. Zaměstnavatel by si měl tyto znalosti uchovat v organizaci a co nejefektivněji je předat dalším zaměstnancům. Kompetenční centrum vedle workshopů může nabízet i konzultace pro zaměstnance z jiných odvětví.[2]

Inovace se tedy budují o mnohem jednodušeji a přirozeně, pokud je tomu přizpůsobeno prostředí. A pokud tomu je organizace nakloněna i finanční podporou vlastních učících komunit, je to jasný signál zaměstnancům, že jejich zaměstnavatel se zajímá o jejich znalosti a váží si jich. Důležitým prvkem učící se společnosti je totiž motivace. Pokud zaměstnanec má touhu, vnitřní motivaci, se dále učit a zdokonalovat ve svém oboru, pak podpora ze strany zaměstnavatele, vnější motivace, je velmi vítaným aspektem spokojenosti zaměstnance.

Víte, že? Jednou z prvních zaměstnavatelem podporových učících se komunit byla komunita Eureka společnosti Xerox (výroba kopírek).

[1] NOVÁK, Adam. Inovace je rozhodnutí: kompletní návod, jak dělat inovace nejen v byznysu : 12 praktických nástrojů, 40 příkladů z praxe. Praha: Grada, 2017, s. 198.

[2] NOVÁK, Adam. Inovace je rozhodnutí: kompletní návod, jak dělat inovace nejen v byznysu : 12 praktických nástrojů, 40 příkladů z praxe. Praha: Grada, 2017, s. 199.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Jana Gábrišová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University