Učící se společnost, komunity & knihovna

Kateřina Bulová
May 15, 2018 · 11 min read

Učící se společnost

Učící se komunity

Komunitní knihovny

pixabay.com

Bibliopedagogika

pixabay.com

Bibliopsychologie

pixabay.com

Bibliopedagogika a bibliopsychologie v knihovnické praxi

Biblioterapie

Použitá literatura

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Kateřina Bulová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University