„Učíme sa pre život, nie pre školu.“ (Seneca)

Eva Hermanova
Feb 28, 2018 · 2 min read

Hľadala som vhodný citát, ktorý by odzrkadlil podstatu učenia sa a význam vzdelania a práve ten od Senecu to (aspoň podľa môjho názoru) splnil. Dôležité je presne toto uvedomenie si, že učenie, nadobúdanie nových informácií, praktík a myšlienok má pre nás neuveriteľnú hodnotu v našom živote. Nie vždy a nie všetky učivá, ktoré tvoria základnú štruktúru vzdelávacieho charakteru na školám sú pre nás prínosné a priamo využiteľné, ale aj tieto nás učia a pomáhajú nám vybrať si v ponuke predmetov a záujmov tie, ku ktorým priamo či nepriamo inklinujeme. Ako hovorieva staré príslovie „všetko zlé je na niečo dobré“.

Učiaca sa spoločnosť sa stáva v 21. storočí čím ďalej tým viac ustáleným pojmom, ktorý môžeme definovať z viacerých pohľadov a hľadísk. Nedefinuje to len určitú skupinu ľudí, ktorí sa nepretržite a kontinuálne učia, ale zároveň si pod týmto pojmom predstavme spoločnosť, ktorá má záujem o priebežné vzdelanie, ktoré dokáže poskytnúť nové, inovatívne myšlienky, postupy a nápady. Dôležité je nastavovanie takých podmienok, stratégií a plánov, ktoré budú spoločnosť vzdelávať nepretržite. Učiaca sa spoločnosť nie je len pojem, alebo fenomén, ktorý sa tu objavil začiatkom 2 tisícročia. Je to niečo viac, je to filozofia, ktorá by mala sprevádzať rôzne organizácie, je to schopnosť organizácie adaptovať sa do prostredia, ktoré sa neustále vyvíja a kladie čo raz väčšie nároky na svojich študentov, žiakov alebo zamestnancov. Je to niečo čo má ľudom pomôcť pri tomto rapídnom inovatívnom a technologickom raste, aby dokázali pružne reagovať a zároveň, aby ich prichádzajúce zmeny neovplyvňovali v negatívnom zmysle.

Ľudia sa vzdelávajú nie len počas školy, ale zároveň každou novou skúsenosťou, ktorá sa im naskytne. Zároveň by sme si však mali uvedomiť, že školský systém v 21. storočí už nemožno považovať za mechanický organizmus, ale práve naopak, za mechanizmus, ktorý stavia na vzájomnej kolaborácií, komunikácií a dosahovaní cieľov, ktoré rozvíjajú nie len žiakov a študentov, ale aj samotný systém.

Zdroje:

DOSS, Henry, 2013. Innovate: Become a Learning Society. Forbes [online]. [cit. 2018–02–28]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/henrydoss/2013/10/10/the-economic-value-of-a-learning-society/#7dd3ec9d4ba8

ROBINSON, Ken, 2010. Bring on the learning revolution!. In: TED [online]. [cit. 2018–02–28]. Dostupné z: https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution/up-next

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Eva Hermanova

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University