Učení pomocí chatbotů

Andrea Waltlová
Apr 7 · 2 min read

Jaká technologie se skrývá za chatbotem? Co chatboti zvládnou naučit? Jaké chatboty můžete najít v českém prostředí? Čti dál a dozvíš se odpovědi na všechny otázky.

Jak chatbot funguje?

Chatbot je umělá inteligence, respektive počítačový program , který s uživatelem vytváří konverzaci. Tato konverzace může probíhat na různých platformách. Existují například chatboti na Messengeru od Facebooku nebo chatboti s kterými můžete mluvit skrze SMS. Chatboti jsou nadesignovaní tak, aby přesvědčivě simulovaly konverzaci s člověkem. Pomyslným cílem tedy je, aby chatbot prošel Turingovým testem.

Turingův test byl vytvořen Alanem Turingem v roce 1950. Předmětem testu je zjistit, zda se technologie dokáže chovat tak přesvědčivě, že je nerozeznatelná od chování člověka, tedy nedokážeme říct, zda jsme mluvili s počítačem nebo s opravdovým člověkem. V oblasti umělé inteligence je každoročně udělována Loebner Prize, kde je vyhlášen počítačový program, který se nejvíce podobá člověku.

Co může chatbot naučit?

Vzdělávací chatboti komunikují skoro výhradně v anglickém jazyce. Tato skutečnost je dána úrovní zpracování přirozeného jazyka(Natural language processing).

Například na webu Botsify můžete najít hned několik vzdělávacích chatbotů, kteří komunikují skrze Messenger od Facebooku. Pomůžou Vám s matematikou, první pomocí nebo kódováním ve Scratchi.

V českém prostředí je asi nejširší využití chatbotů v oblasti zákaznického servisu. Například český chatbot Artin Chatbot dokáže zodpovědět nejčastější dotazy zákazníka.

Ne úplně vzdělávacím, ale přesto zajímavým chatbotem je projekt Ministerstva vnitra ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společností IBM Česká republika a Opus consulting. Společně vyvinuli chatbota, který odpovídá na dotazy ohledně GDPR.

Seznam nejoblíbenějších chatbotů můžete najít například v tomto článku. Osobně se mi nejvíce líbí Insomnobot, který je vytvořen pro lidi, kteří nemohou spát nebo trpí nespavostí. Škoda jen, že se jedná o SMS chatbota, protože z České republiky by se taková noční konverzace mohla docela prodražit.

Hlasový asistenti, jako Google Assistant nebo Amazon Alexe jsou také chatboti, akorát jsou dostupní skrze virtuálního asistenta.

Pokud se chcete o chatbotech dozvědět více, můžete využít Chatbots Magazine přímo zde na mediu.

Zdroje:

Chatbot. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019–04–07]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Chatbot

Turing test. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019–04–07]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_test

Loebner Prize. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019–04–07]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Loebner_Prize

Chatbot GDPR. Svaz průmyslu a dopravy České republiky [online]. c2019 [cit. 2019–04–07]. Dostupné z: https://www.spcr.cz/chatbot-gdpr

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Andrea Waltlová

Written by

Interested in data analysis, programming in Python and unicorns.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University