Učitel v roli průvodce

Tomáš Zábranský
Apr 4 · 3 min read
Photo by NeONBRAND on Unsplash
Photo by Mike Fox on Unsplash

Principy vzdělávání podle M. Montessori

Učitel jako průvodce

Pomoz mi, abych to dokázal sám. (Montessori zásada)

Zdroje:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Tomáš Zábranský

Written by

Edtech student & php web developer.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University