U3V A UVČ JAKO SOUČÁST CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Pavla Vavřičková
Apr 11 · 3 min read

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Pavla Vavřičková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University