Ukaž, co děláš: Hančin květen/červen

Hanka Tulinská
Jul 12, 2018 · 4 min read

V návaznosti na příspěvek Michala Černého z KISKu sdílím své počínání poslední doby pro kolegy, studenty, současné i budoucí spolupracovníky. Doufám, že se připojí i další KISKoví, mimoběžní, souběžní…

S kým spolupracuji

Pokračuje má spolupráce s Kariérním centrem MU, které mě na jaře přizvalo na pómóc s tvorbou online kurzů. Po analýze jsem navrhla otočit nastaveným kormidlem od velkých online kurzů k self-paced mikrokurzům, které budeme v létě testovat co se podoby i zájmu týče. Chtěly bychom se s Pavlou Horákovou pokusit nastartovat snadno dostupnou podporuju profesního rozvoje studentů, která je běžnou součástí studia na západních univerzitách. Uvidíme, zda se nám to povede.

S novou šéfkou elearningového centra FF MU Ludmilou Horákovou a šéfem CITu Daniel Mikšík jsme se dohodli na větší snaze o spolupráci mezi KISKem a e-learingovým centrem. Poslední léta mají pracoviště mezi sebou přátelský odstup, který bychom rádi prolomili. Jako první se podíváme na možnosti inovace Stipendijního programu ELFu, tedy práci s tvůrci e-learningu a jejich podpoře v designu kurzů.

Zařadila jsem se do týmu lektorů CERPEKu — Centra rozvoje pedagogických kompetencí, a v zářiovém běhu si střihnu dva přehledové workshopy na obecné téma využití technologií ve výuce na univerzitě.

Stále nejvíc patřím na KISK, do jeho EDTECH specializace, na kterém mám přes dva roky roli inovátora, tvůrce online kurzů, teď už také vyučující. S garantem specializace Michal Černý ji chceme přes léto posunout zase o kus dál. Myslím, že edTech ušel ohromný kus cesty. Když jsem před rokem státnicovala, vyřknul se s nadsázkou cíl stát se do pěti (?) let nejlepším edtech pracovištěm ve střední Evropě, a trochu se bojím, že to fakt dáme.

Ve vzduchu konečně byla uzší spolupráce mezi KISKovou větví edTechu a designu — zas o fous, snad na podzim.

Projekty

Navrhla jsem téma KISKového TAČRu Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí, ve kterém bychom rádi s Michal Černý, který dal do napsání projektu opravdu všecko, transformovali Kurz práce s informacemi (KPI11) pro středoškoláky, rozvinuli webové prostředí pro vzdělávání, a Michal hlavně rozpracoval metodologii pro výzkum online studijního chování.

Začínám testovat platformu pro tvorbu MOOC kurzu EdX, s velkým dík Veronika Nenickova, která pečuje o Humantiní vědy dokořán na FF. Brzy se jistě objeví pilotní kurz.

Výuka

Uzavřela se Laboratory of Educational Technology, která byla mým prvním samostatným kurzem, který jsem si hned střihla v angličtině. Se skvělými studenty to nemohlo být jiné než skvělé.

Vypsány jsou mé dva nové předměty. Sebeřízené vzdělávání, které se otevírá po pěti letech po František Dalecký. Kurz plánuji proměnit obsahem i formou — k velkému překvapení bude převážně online. Druhým předmětem je Online tutoring, krátký kompetenční online kurz, sloužící jako příprava tutorů na tutorování KPI11, ale také pro knihovníky a učitele vytvářející elearning.

Studium

Od září budu doktorandkou na Institutu pro výzkum školního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, pod vedením docenta Tomáše Janíka. Znovu jsem úspěšně absolvovala přijímací řízení do doktorského studia, a loučím se tím s Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty.

Současným tématem mé disertace je cross-age peer tutoring v univerzitních online kurzech. V rámci disertace by měl vzniknout kompetenční model, na základě kterého budeme schopni efektivně vtáhnout starší spolužáky do (online) vzdělávacího procesu na univerzitě, jehož jsou aktéry se specifickou hodnotou.

Kde jsem se objevila

Snad ještě v květnu jsem v knihovně FF MU v rámci Informačního vzdělávání u Pavla Minaříková vedla workshop Digital student, který se mi moc nepovedl. Tímto se zavazuji k nápravě, snad na podzim rozšířím lepší balíček nástrojů pro studium s digitálními technologiemi.

Potkala jsem se s knihovníky bruntálska v Horním Benešově, kterým jsem představila Microlearning v knihovnách. Největší úspěch však měly dílčí digitální kompetence a nástroje samotné — možná podnět pro zainteresované.

Obrovskou radost mi udělala návštěva NitLibu — semináře knihovníků nitranského kraje, na téma Kompetence knihovníků v digitálním světě. Jako hlavní řečník jsem měla úlohu inspirace z praxe — Vzdělávání knihovníků v digitálních kompetencích na KISKu. Musím říct, že Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre má úžasnou ředitelku, paní Beatu Bellérovou, a knihovnice, které mají ohromný drive a velký potenciál pohnout slovenskými knihovnami a dalším vzděláváním knihovníků, které mají na mušce. V září se s nimi znovu setkám na vícedenním workshopu DK pro knihovníky, na což se opravdu velice těším.

Vedla jsem také workshop v rámci předmětu Didaktika vzdělávání dospělých Kláry Harvánkové na Ústavu pedagogických věd, který sklidil překvapivý úspěch — mladí andragogové zdá se mají zájem o technologie ve vzdělávání, což mne moc těší, a těším se na další rok.

Co děláte vy? Ukaž, co děláš.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

    Hanka Tulinská

    Written by

    linkedin.com/in/hanatulinska/

    EDTECH KISK

    Educational Technology, KISK Masaryk University