Umelá inteligecia A.I. Spoznajte Alexu

Lubos Peder
Jan 29 · 6 min read

Umelá inteligencia

Prečo vzniká ? Akú má úlohu a využitie ? Umelá inteligencia ,,Artificial Intelligence (AI)“ sa radí medzi najmodernejšie technologické pokroky v dnešnom svete. Hoci na vedeckom poli je z časti kontroverzná, už dnes vieme nájsť uznávanú umelú inteligenciu medzi nami. Nejedná sa o tak dokonalú umelú inteligenciu ako zo sci-fi filmov ,, I, Robot“ z roku 2004 alebo ,,J.A.R.V.I.S.“ neskôr ,,F.R.I.D.A.Y.“ z filmov Iron man, ale jedná sa o oveľa jednoduchší komplex ktorý má ľuďom spríjemniť a uľahčiť každodenný život. Od science fiction však už nie sme tak ďaleko. Každý deň sa posúvame vpred a vďaka vedcom v oboroch biomechaniky, fyziky, sociálnych vied, informačných štúdií a mnoho ďalších sa približujeme k vytúženému cieľu.

1.A

Umelá inteligencia pracuje na báze rozpoznávania jazyka, znakov a jej cieľom do budúcna je samostatne sa rozvíjať, myslieť, predvídať a zvládať to isté čo zvláda človek. Čo to znamená? Umelá inteligencia bude vedieť robiť aj vlastné rozhodnutia. Téma rozhodovania sa niečoho čo nemá pocity je kontroverzná po etickej stránke a zároveň vyvoláva obavy ktoré sú na pravom mieste. [1]

Technológia ktorá je už medzi nami a je uznaná ako umelá inteligencia. A.I. ktorú používame je značne jednoduchšia pretože samostatne myslieť nedokáže, iba plní príkazy. Jednými z nich sú naši asistenti v mobilných zariadeniach ako Alexa, Siri, Google asistent ktorý však fungujú na oveľa jednoduchších úkonoch ako je napríklad rozpoznanie hlasu, textu a jednoduché hlasové povely ktoré čerpajú z databáz.

Okrem každodenných asistentov sa umelá inteligencia preniesla aj do odvetví strojárenského priemyslu. Ľudskú ruku začali nahrádzať automatizované roboty no zatiaľ na prácu stále potrebujú človeka ktorý na nich dohliada. Rovnako sa zaradili do automobilového priemyslu ako autonómne vozidlá ktoré sú navádzané pomocou satelitov, čiar na ceste no samostatné vyhodnocovanie situácie je stále pomerne komplikované a preto tiež potrebuje ľudský faktor. Jedným z najväčších, no stále experimentálnych prvkom, v odvetví umelej inteligencie je lekárske pole, kde roboty prevádzajú chirurgické zákroky na stotisíciny milimetra presne. Čo to znamená ? ohrozuje robotika chirgurgov ? Treba si uvedomiť, že iba človek dokáže v nepredvídaných situáciách myslieť racionálne a na základe pocitov vyhodnotiť čo je dobré alebo naopak nie je dobré vykonať. Už teraz sa vďaka umelej inteligencii podarilo vrátiť späť do bežného života niekoľko ťažko chorých ľudí ktorí sa podujali na experimentoch ako bola strata končatiny, prevažne strata paže a jej následne nahradenie umelou ktorá sa nazýva ,,Vader hand“ alebo rozpoznávanie hlasu a korekcia reči pri skleróze multiplex. [2]

Strach z neznámeho ovplyvňuje ľudskú myseľ a vytvára predsudky, avšak umelá inteligencia nás nemá ohroziť ani nahradiť, má sa stať naším spoločníkom, ochrancom a priateľom vďaka čomu pri dnešnom rýchlom konzumnom spôsobe života, ľuďom zaistí viac voľného času a relaxu ktorý môžu stráviť s rodinou na ktorú často nemajú čas. Samozrejme je to stále ideológia a optimistická predstava na ktorú si bude ľudstvo musieť ešte počkať, no strach je iba pocit a preto by sme novej ére mali dať šancu.

Cieľom tejto eseje je priblížiť umelú inteligenciu nie ako hrozbu ale ako krok vpred a preto som zvolil menej komerčnejšieho no napriek tomu jedného z najväčších asistentov v sfére umelej inteligencie na svete. Jej meno je Alexa. [3]

Spoznajte Alexu

Kto je Alexa ? Alexa nie je fyzická osoba ale je výdobytkom poslednej generácie umelej inteligencie v pokroku techniky, takže otázka správne znie: Čo je Alexa ?

Vznik Alexy sa datuje k 6 Novembru 2014 od spoločnosti Amazon, čo znamená, že svoje kvality ponúka ľuďom už 5 rokov. ALexa nie je len každodenný hlasom ovládaný modul v mobil zariadení ale zároveň je aj praktickým pomocníkom v domácnostiach takzvaných Smart Homes. Ponuka Alexy je naozaj široká v porovnaní s ostatnými operátormi na báze umelej inteligencie ako je Siri od Apple alebo Google asistent.

2.A

Prečo zvoliť Alexu ?

Alexa podporuje viacero platforiem ako Amzon Echo, Android, Fire OS, iOS, Cortana alebo Linux čím sa naozaj líši od konkurencie. Napojenie na Smart home je rovnako dôležité ako rozhranie platforiem pretože dokážeme jednoduchými hlasovými povelmi ovládať celú domácnosť. Príkladom je jednoduché vypnutie svetiel alebo prehrávanie hudby. No nie je to však samozrejmosťou pretože k tomu aby všetko fungovalo je potrebné si zaobstarať aj ostatné Smart prvky ktoré kooperujú s Alexou. [4]

S umelou inteligenciou ako je Alexa, je však možné interaktívne žiť pokiaľ si majiteľ stiahne aplikáciu Alexa do smart telefónu je možné sa s ňou porozprávať pričom má k dispozícií cloudovú službu Alexa Voice Service (AVS) vďaka ktorej má automatické rozpoznávanie reči a rozumie prirodzenému jazyku. Alexu je možne nastaviť do 10 rôznych jazykov od základnej angličtiny až po Hindi pričom ale neposkytuje porytie slovenského alebo českého jazyka. Užívatelia preto musia ovládať aspoň angličtinu no vďaka širokému spektru jazykov a zdokonaľovaniu systému sa môže stať, že sa Alexa objaví s podporou týchto jazykov.

Alexa ako bezpečnostný prvok

Bezpečnosť s Alexou je rovnako zaujímavá téma. Už teraz existujú rôzne online kamery domácnosti na ktoré je možné sa napojiť s práce alebo aj z druhého konca sveta. Čo im však chýba ? Veľmi jednoduchá vec a to rozpoznanie hlasu a teda privolanie základných zložiek ako polícia, sanitka alebo hasiči. Tým pádom pokiaľ má niekto domáce zvieratko dokáže ho skontrolovať alebo je možné skontrolovať celú domácnosť. Aj napriek tomu, že Alexa nevyhodnocuje situáciu ako človek dáva ľuďom prístup predísť nebezpečným situáciám a vďaka Smart homes a kamerám vieme byť online 24 hodín sedem dní v týždni a mať prehľad o tom čo sa deje.

Alexa sa radí medzi Umelú inteligenciu práve preto, lebo plní úkony ktoré sú jej dané. Zároveň nie je už len primitívnym zhlukom kódov ktoré nám dávajú na výber z jednej alebo dvoch možností. Stáva sa plnohodnotným spoločníkom na plánovanie aktivít, pričom má uplatnenie aj na pracovisku. Plánovanie mítingov a zaznamenávanie ich do kalendára je jeden zo základných prvkom ktoré ovláda, pri ktorých vie upozorniť na možnosť prekrývajúcich sa sedení v jeden deň.

Alexa môže byť z počiatku kontroverzná, pretože na internete je nespočetne mnoho užívateľov ktorý sa snažia zahnať Alexu do úzkych otázkami či Alexa pracuje pre CIA (Central Intelligence Agency), či dáva Amazon informácie o užívateľovi CIA alebo či dokáže CIA počuť užívateľa keď s Alexou komunikuje. Alexa sa pri odpovediach snaží vyhnúť priamej odpovedi alebo sa priamo vypne. Tu si však treba uvedomiť jednu vec a to, že netreba veriť všetkému čo je na internete a sú to len konšpirácie. Podľa zákonu o spracovaní osobných údajov GDPR by na takúto vec spoločnosť Amazon nemala mať právo pokiaľ osobne nepodpíšeme dokument o spracovaní osobných údajov a o poskytnutí osobných údajov tretej strane. Zároveň má Alexa zabudovaný prvok ktorý zopakuje zakaždým keď sa pokúsite donútiť klamať. Odpovie vám zdvorilo, že môže hovoriť iba pravdu a preto informácie ktoré vám s ochotou ponúkne si môžete overiť a preto videá ktoré a informácie o Alexe na internete nemusia byť pravdivé. [5]

Alexa je stále je v počiatkoch éry umelej inteligencie a preto sa stále zdokonaľuje a pribúdajú nové schopnosti, pretože rovnako ako človeka ju to musí niekto naučiť. Nie však klasickým spôsobom akým sa učíme my, ale vďaka vývojárom a programátorom ktorý na Alexe pracujú od jej vzniku až dodnes.

Skok vpred ktorý Alexa prináša nemusí byť ľuďom príjemný ani sympatický. Keď už s ňou prídete do kontaktu a následne začnete využívať jej geniálnu technológiu, dostane sa vám pod kožu a stane neoddeliteľnou súčasťou vášho života. Alexa by sa z doposiaľ získaných informácii dala definovať ako malé dieťa, ale s geniálnou mysľou — databázou. Má pred sebou ešte dlhú cestu kým sa stane sebestačná a bezchybná, tak ako si ju ľudia žiadajú a predstavujú.

Pri dnešnom pokroku si vieme už veľmi dobre predstaviť kde budeme o 10 rokov. V priebehu najbližšej dekády sa môže stať mnoho a Alexa alebo iný asistenti by mohli stáť vedľa nás ako seberovný a už nebudú vykonávať iba príkazy ktoré im zadáme ale budú ich vykonávať intuitívne s rozlišovaním čo je dobré a čo zlého. Stanú sa nosným stĺpom budúcnosti sveta ktorý zatiaľ nepoznáme. [6]

Zdroje :

[1]PATRO, Tomáš. Umelá inteligencia [online]. 15.10.2017 [cit. 2020–01–29]. Dostupné z: https://casopis.fit.cvut.cz/technologie/umela-inteligencia-ako-funguje-preco-dobre-sa-nu-zaujimat/

[2] Youtube Originals. THE AGE OF A.I.: THE AGE OF A.I. series [online]. 15.1.2020 [cit. 2020–01–29]. Dostupné z: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjq6DwYksrzz_fsWIpPcf6V7p2RNAneKc

[3]ČERNÝ, Michal RNDr.. Umelá inteligencia: Řešení problémů [online]. [cit. 2020–01–29]. Dostupné z: https://kisk.phil.muni.cz/digicomp/reseni-problemu/nastroje-a-ukoly

[4]Amazon. Alexa: All Things Alexa: Alexa Features [online]. 15.1.2020 [cit. 2020–01–29]. Dostupné z: https://www.amazon.com/b?node=17934671011

[5] RM Videos. Alexa and C.I.A.: Alexa, are you connected to the CIA? [online]. 9.3.2017 [cit. 2020–01–29]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=qj_UBLkCD78

[6]Slovak.ai. Umelá inteligencia: Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie [online]. [cit. 2020–01–29]. Dostupné z: https://slovak.ai/

Obrázky:

[1.A] RM Videos. A.I.: A.I. úvodný obrázok [online]. 3.12.2019 [cit. 2020–01–29]. Dostupné z: https://certification-reviewer.com/2019/12/03/ebook-release-all-in-on-ai-your-guide-to-artificial-intelligence-in-ld/

[2.A] Amazon. Alexa: All Things Alexa: Alexa Features [online]. 15.1.2020 [cit. 2020–01–29]. Dostupné z: https://www.amazon.com/b?node=17934671011

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Lubos Peder

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade