Univerzita třetího věku

Monika Faltová

Dle slov Masarykovy Univerzity je Univerzita třetího věku, ve zkratce U3V, souborem programů celoživotního vzdělávání zaměřeným na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku.

Sice nedostanou klasický diplom, ale osvědčení které je předáváno na slavnostní promoci.

Univerzita třetího dostala své stanovy a pravidla na konferenci Vzdělání a třetí věk v Paříži 1983. Nejedná se tedy o takovou novinku, jak by se mohlo zdát. V České republice pak byla první univerzita třetího věku založena v roce 1986 při Univerzitě Palackého v Olomouci. Už o deset let později vznikala nevýdělečná zájmová organizace, Asociace univerzit třetího věku. Ustavující shromáždění Asociace univerzit třetího věku se zúčastnilo celkem 36 zástupců vysokých škol a fakult.

V české historii pak nastal významný obrat v roce 1999, kdy byla ustavena vládní komise složená se zástpuců ministerstev. Komise připravila půdu pro vznik Národního programu přípravy na stárnutí, a také pro větší státní podporu seniorského vzdělávání z z prostředků MPSV.

Zájem o Univerzitu třetího věku je vysoký, ale akademiků stále stoupá. Může to být způsobeno i faktem, že naše populae stárne a proto stále více lidí hledá v důchodovém věku “uplatnění” či smysluplný program. U3V nepředstavuje benefity pouze pro zúčastněné seniory, ale mezigenerační předměty mohou představovat i zajímavé příležitosti pro “obyčejné” studenty. Obzvláště ve filozoficky zaměřených předmětech mohou z mezigeneračního rozdílu plynout zajímavé diskuse. Dle prorektory UJEP mají uchazeči velký zájem o širokou škálu předmětů. Největšími lákadly jsou oblasti umění, historie, ale také jazyky, zdravý živnotní styl a psychologie.

Překvapením může být že kromě tradiční U3V existuje i virtuální univerzita třetího věku. Sytém výuky je jak již název napovídá založen na mutimediálních materiálech a přepokládá převážně samostaný průchod stuida s možností konzultace. Součástí jsou však také společné přednášky i testy. Avšak ve většině U3V není podmínkou pro splnění jakékoliv hodnocení či snad prospěch. Důležité je splnění 3/9 docházky, i když dle slov lektorů s tím nebývá problém. Považují seniory studenty za jedny z nejvděčnějších studentů vůbec.

Virtuální U3V tedy boří mýty o tom, že senioři neumí používat nové technologie. Naopak se pro mnohé z nich stává práce na počítači nedílnou součástí běžného života.

Zdroje:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Monika Faltová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University