Unschooling z “opačné” strany.

Magdalena Učňová
Apr 4, 2018 · 2 min read

Když jsem si načítala články k tématu unschooling překvapila mě především jedna věc. Ti, kteří zažili klasické České vzdělávací prostředí, bědují a k systému unschooling se přiklánějí jako ke spáse svého života. Pokud by totiž bývali byli neprošli klasickým školstvím, tak by se byli bývali dnes měli mnohem lépe. Jak ale unschooling vypadá pro rodiče, který ho aplikuje se jen tak nedočtete.

Unschooling není pouze domácí učení. Výuka probíhá neustále, 24 hodin denně. Dítě by se mělo vzdělávat přirozeně, samo si volit čas učení, čas hraní. Nejde ale o rozdělení času hra povinnosti, neexistují hodiny pevně dané hodiny, témata ani žádné mantinely. Dítěti se prolíná učení a zábava, vzdělává se v tom, co mu jde lépe a samo si vyhledává a objevuje svět. Co ale stojí tento způsob výuky? Znamená to, že tomu zkrátka někdo musí obětovat život? Bude ten někdo v domácnosti muž nebo žena? Odkloňme se tedy od prvotního zděšení, že pokud jeden z rodičů zůstane doma a bude vyučovat dítě, musí druhý dospělý z rodiny finančně zajistit celou domácnost. Vezměme si tedy modelovou situaci, kdy žena zůstává doma a výuce dětí se věnuje na celý úvazek. Musí být schopná 24 hodin denně odpovídat na nejrůznější dotazy a aktivně, smysluplně a hodnotně naplnit čas dětí. Pokud takto dítě zvládne dostudovat základní školu a nastoupí na tradiční střední školu, bude žena, která s dítětem zůstala doma po 15 let trvající mateřské. Bude ještě možné, aby nastoupila do zaměstnání? Bude nějaký zaměstnavatel jejích 15 let domácí výuky schopný akceptovat jako smysluplně strávený čas? Bude se tento čas započítávat, až se bude vypočítávat důchod? Je na toto Český systém připraven? A je připravena některá žena takto obětovat svůj život? A proč když se řekne homeschooling není nikde jako rodič v domácnosti uveden muž?

Unschooling jako forma výuky a výchovný směr. Seznam škol v ČR [online]. ©2009–2016 [cit. 2018–04–04]. Dostupné z: https://www.svobodauceni.cz/clanek/do-dvaceti-jsem-nemusel-premyslet-co-se-svym-zivotem/

RAY, Brian D. RESEARCH FACTS ON HOMESCHOOLING. Seznam škol v ČR [online]. National Home Education Research Institute [cit. NationalHomeEducationResearchInstitute]. Dostupné z: https://www.nheri.org/research-facts-on-homeschooling/

Domácí (individuální) vzdělávání. Alternativní školy: Povídání o alternativních školách a školství [online]. National Home Education Research Institute, Copyright © 2001- 2018 [cit. NationalHomeEducationResearchInstitute]. Dostupné z: http://www.alternativniskoly.cz/category/domacivzdelavani/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Magdalena Učňová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University