VIKMB33 Laboratory of Educational Technology

V jarním semestru 2018 jsem na KISKu vedla Laboratoř vzdělávacích technologií. Tématem této laboratoře byla tvorba otevřených online kurzů a cílem získání dílčích kompetencí pro jejich tvorbu. Kurz jsem postavila na následujících pilířích či prvcích, které vám mohou posloužit jako inspirace pro vlastní kurzy.

Otevřený participativní sylabus

http://bit.ly/2FOf4va

Pro kurz jsem ve sdíleném a veřejně dostupném dokumentu vytvořila předběžný sylabus. Otevřeným sylabem jsem se inspirovala předloni na zahraniční univerzitě a zkoušel ho Michal Černý v předmětu Učící se společnost. Otevřený sylabus vnímám jako nástroj participativního učení, zapojení studentů do výuky, podnícení zájmu o obsah vzdělávání, jako pole pro vyjednávání vzdělavatele a sebeřízeného studenta.

Angličtina

V minulém semestru jsem při sestavování osobních vzdělávacích plánů při výuce cvičení Vzdělávacích technologií narazila na nespokojenost studentů se svou úrovní angličtiny. Protože jsem sama absolvovala kurz Angličtina autonomně Lenky Zouhar Ludvíkové, která mě naučila styl “nacpi angličtinu, kam se v životě vejde”, nabídla jsem těmto studentům převést celý kurz do angličtiny. Přemlouvala jsem je jen trochu. Nutno podotknout, že má angličtina je značně nedokonalá, byl to tedy rozvojový prvek pro všechny stejně.

Při práci online jsme používali Grammarly, které považuji za jeden z nejlepších nástrojů, na které jsem v poslední době narazila.

www.grammarly.com

Obsah kurzu a živý materiál

Protože jsem chtěla, aby na jednotlivá témata a úkoly s nimi spojené měli studenti dostatek času, musela jsem se omezit na jejich menší počet. Vybrala jsem tedy následující:

  1. Analýza — téma, cílová skupina, vzdělávací cíle
  2. Obsah — kurátorství ve vzdělávání
  3. Obsah — videa a tutoriály
  4. Obsah — texty ve vzdělávání
  5. Evaluace — učební úlohy, testování
  6. Uživatelské testování v e-learningu

Abychom pracovali s reálným příkladem, využili jsme jako podklad náš Kurz práce s informacemi. Díky tomu, že je v současné době v podobě webové stránky, vytvořili jsme jeho kopii (díky CIT). Studentům jsem dala plná administrátorská práva a v průběhu semestru mohli libovolně přetvářet obsah i podobu části, kterou si vybrali. Mimo jiné se tedy naučili v základu pracovat v novém redakčním systému Umbraco, který využívá MUNI.

Blended learning

Základními kameny kurzu byla prezenční setkání, která se konala co dva týdny. Na setkání se vždy otevřelo nové téma, vysvětlili jsme si ho v obecných obrysech a drobnými aktivitami se připravovali na plnění hlavního úkolu. Do prezenčních setkání vstupovali také hosté. Například na téma eduvideí jsme z logiky věci pozvali skvělou koordinátorku video podpory Irinu Matusevich z Kanceláře e-learningu FF MUNI, téma kurátorství studentům představil kiskový publikační magnát Michal Černý.

Po prezenčním setkání byli studenti odkazováni na online prostředí kurzu, kde našli zadání úkolu a výběr základních textů, ze kterých si mohli vybrat, co potřebují. Práce online byla doporučena v rozsahu 6 hodin na téma, tzn. 3 hodiny týdně. Pokud by se to někomu zdálo na béčkový kurz vyučovaný v angličtině hodně, nechť ví, že jsem některé studenty hlídala, aby s úkoly nestrávili mládí.

Blog ve výuce

Centrálním prostředím kurzu byl blog na WordPressu, jehož vytvoření trvá přibližně dvě minuty. Zde byly postupně doplňovány blogposty k jednotlivým tématům. Rozpracovaný post jsem používala ve výuce místo prezentace. Využití blogů není nic nového, proto jsou k mání mraky literatury podle účelu, tématu. Velkou výhodou je mimo jiné jednoduchost pro uživatele a vizuální design.

Kurátorství

Jednotlivé blogposty neobsahují hutné texty. Obsahují pouze hlavní body a postupy doplněné kurátorskou sbírkou zdrojů. Neopakuji, co je často již mnohokrát napsáno, šetřím čas a nabízím studentům možnost volby zdrojů ze širší nabídky. O digitálním kurátorství ve vzdělávání si můžete přečíst u Bořivoje Brdičky a u Michala Černého, o kurátorských kurzech u Connie Malamed či na eLearningIndustry.

https://vikmb33js18.wordpress.com

Rozvojové e-portfolio

Každý student si také vytvořil svůj blog na WordPressu. V jejich případě slouží blog jako rozvojové e-portfolio. Zde publikovali dílčí úkoly semestru, které editovali na základě zpětné vazby.

Soukromí studentů

Vytvoření e-portfolia, které nebude pouze mezi studentem a vyučujícím, bylo podmínkou. Požadovala jsem, aby se URL adresa blogu skládala z jednoho trojčíslí studentova univerzitního identifikačního čísla a kódu předmětu. Celé jméno nemuselo být nikde uvedeno, studenti většinou použili jméno křestní pro název stránky. Pokud by si někdo zvolil přezdívku, oslovovala bych jej v komentářích též přezdívkou. Nabídla jsem také možnost stránku zpřístupnit pouze spolužákům, čehož nevyužil nikdo.

Notifikace

Díky možnosti Sledování ve WordPressu byli studenti automaticky informováni, když se objevil nový příspěvek spolužáka nebo na centrálním blogu. To neplatí jen pro studenty, ale pochopitelně pro kohokoliv, kdo se ke kurzu dostane a chce jej sledovat. Notifikace se také objeví s novým komenářem pod blogpostem.

Pokud chcete, na eportfolia studentů se podívejte:

Peer assessment

Studenti měli vždy týden od prezenčního setkání na vypracování úkolu. Ten si vzájemně komentovali v obvyklém čase prezenčních setkání v diskusi pod blogpostem. Já jsem úkoly procházela jako poslední a pouze korigovala a doplňovala zpětnou vazbu studentů, která většinou obsahovala odhalení hlavních nedostatků i vyzdvihnutí vydařených míst. Na základě doporučení a vlastní reflexe měli další týden na úpravy či dočtení.

Kolokvium

Díky rozvojovému eportfoliu se studenti na konci semestru mohli ohlédnout, reflektovat svou práci. Portfolio bylo spolu s vytvořenou ukázkovou částí online kurzu hlavním předmětem závěrečného kolokvia.

Otevřenost kurzu

Celý kurz je otevřený až na prezenční setkání. Od sylabu, který je možné komentovat, přes strukturu a materiály kurzu, po výstupy studentů. Takto otevřený kurz podporuje princip otevřené univerzity a strategii MUNI 2020.

Reflexe a výhledy

Laboratoř byla mým prvním samostatným semestrálním kurzem, na kterém jsem se nemálo naučila, uvědomila si silné a slabé stránky. Nutno podotknout, že není nic lepšího, než mít v začátcích skvělé studenty, kterým patří velký dík.

Co bude následovat?

V podzimním semestru se pod mým vedením po pěti letech znovu otevře Sebeřízené vzdělávání VIKMB28. Opět povedu cvičení Vzdělávacích technologií VIKMB41 a objevím se také v úvodní edtechové blokovce Online vzdělávání: od designu k praxi VIKMB61.

Na triku mám stále online Kurz práce s informacemi a další věci, které najdete na mém LinkedINu nebo věčně nedokonalém e-portfoliu.