Virtuálna učebňa budúcnosti

Virtuálna realita sa za posledné roky značne spopularizovala. Môže za to zvyšujúci výkon mikro procesorov v chytrých mobilných zariadeniach. Vďaka mobilom sa koncept VR mohol znovu oživiť po 50 rokoch od výroby prvého statického VR headsetu. V 60. rokoch sa koncept rozšíril o technológiu snímania pohybu aby napokon, kvôli technologickej komplexnosti a vysokej cene znova zapadol prachom.

Až koncom 80. rokov sa zrodil pojem “virtuálna realita” a spolu s ním aj špecializovaná firma na výrobu headsetov a haptických rukavíc. Cena za tieto zariadenia sa pohybovala v niekoľkých tisícoch dolárov a teda na prijatie od širšieho publika si ešte niekoľko rokov museli počkať.

21. storočie a vývoj niekoľko jadrových makro procesorov pre mobilné zariadenia a spolu s ním aj vývoj tenkých displejov s vysokým rozlíšením boli predzvesťou vývoja užívateľsky dostupných zariadení pre virtuálnu realitu. Obdobie start-upov, crowdfundingových projektov a znižujúca sa cena za HW komponenty, mali rovnaký vplyv na tento VR boom ako efektívne technológie moderných mobilných zariadení.


Netreba preto pochybovať o potencionálnych príležitostiach VR vzhľadom na jej rýchly vývoj. Okrem toho užívatelia sa ukázali ako najlepší tvorcovia virtuálneho obsahu ak k tomu majú príslušné intuitívne nástroje. 360° kamery dokážu v reálnom čase preniesť študentov (alebo používateľov obecne) na prednášky, podujatia, virtuálne prehliadky škôl, atď. Google dokonca v tomto duchu vytvoril projekt Expeditions. Ide o aplikáciu a učebnú pomôcku pre učiteľov, ktorá vás prenesie na rôzne virtuálne miesta (napríklad na Mars) z pohodlia vašej učebne. V niektorých oblastiach sa s určitou formou virtuálnej reality stretávame už nejaký ten čas. Týka sa to napríklad medikov alebo pilotov. Simulované prostredie vás netrestá ak fatálne pochybíte, ako to môže v realite byť. Preto má virtuálna realita využitie prevažne v oblastiach kde každé zaváhanie ohrozuje životy. Simulované prostredie ale nemusí byť len záchranná sieť pred potencionálnymi chybami. VR môže byť dielňou pre kreatívne oblasti (3D tlač), turistickým sprievodcom pre lingvistické a geografické odbory ale taktiež experimentálne laboratórium pre praktický zamerané vedné odbory.


V blízkej budúcnosti môžeme očakávať potencionálny nárast zahrnutia VR do výuky. Tradičnú výuku to momentálne nenahradí, ale ako doplňujúca technológia pre obohatenie výuky to zatiaľ postačí. Znižujúca sa cena za technológie, zjednodušené spôsoby tvorby virtuálneho prostredia a efektivita výuky vo virtuálnom prostredí pravdepodobne vytvoria príležitosti pre nové typy virtuálnych škôl v nasledujúcich rokoch, ktoré budu len prirodzenou etapou e-learningového konceptu. Formálna výuka je ale momentálne držaná prísnymi štandardmi výuky a obmedzeným rozpočtom. Štátne školy nižšieho vzdelania si pravdepodobne na túto technológiu počkajú dlhšie ako odbory s technickým zameraním v akademickom prostredí.