Vliv informační společnosti na změny ve vzdělávání

Christopher
Apr 4 · 2 min read

Změny vyvolané příchodem

Změny a rozšíření obsahu

Vzdělávací cíle


EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Christopher

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University