Vplyv priemyslu 4.0 na vzdelávanie

Katarína Niková
May 3, 2018 · 2 min read

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Katarína Niková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University