Využití moderních technologií při vzdělávání dospělých

Žijeme v informační společnosti, ve které se nárůst informačních a komunikačních technologií promítl téměř do všech oblastí lidského života. Moderní technologie se rozšířily také do škol a zásadně změnily celý koncept vzdělávání. Nové technologie by měly vzdělávání usnadňovat, měly by studentům pomoci lépe pochopit danou látku či by měly rozšířit vzdělávání i za hranice škol a dalších institucí např. pomocí online kurzů. Problémy však mohou nastat při vzdělávání dospělých, především u starší generace, která na rozdíl od mladší generace ve světě moderních technologií nevyrůstala, a pro tyto lidi tedy může být obtížné s novými informačními a komunikačními technologiemi pracovat. Přesto moderní technologie mají při vzdělávání dospělých širokou škálu využití. Při tomto typu vzdělávání je často využíváno vzdělávání distanční tak, aby dospělí mohli chodit do zaměstnání a zároveň studovat. A ačkoli distanční vzdělávání nemusí být nutně založeno na využití moderních technologií, tyto technologie jej v mnohém usnadňují.

Národní ústav pro vzdělávání ve svém článku upozorňuje na to, že i ve starší populaci se najdou lidé, kteří s ovládáním počítače či s komunikací v jiných jazycích (které se často využívají např. u online kurzů, neboť většina z nich je v angličtině) nemají problém. Někteří členové starší generace se sice mohou kvůli moderním technologiím cítit odstrčení a odmítat je, orientace v nových informačních a komunikačních technologiích jim však mimo jiné pomůže lépe se udržet na pracovním trhu a může jim usnadnit jejich práci i běžný život. Proto je vhodné lidi k používání technologií motivovat a využívání těchto technologií při výuce by mohl být jeden ze způsobů jejich motivace, neboť v rámci výuky tématu, které je zajímá, si mohou navíc nenásilnou formou vyzkoušet práci s různými druhy technologií.

Využívání moderních technologií při výuce dospělých tedy může výuku velmi zjednodušit a zlepšit, především při distančním způsobu vzdělávání a navíc může starší lidi přimět k používání těchto technologií i mimo oblast vzdělávání v jejich běžném životě. Musíme však myslet také na to, že někteří mohou mít s používáním nových technologií velký problém a pro tyto jedince by měly být k dispozici různé výukové kurzy zaměřené na používání těchto technologií.