Vzdělávání odsouzených

Veronika Doležalová
Apr 3 · 3 min read

Pro někoho končí učení s koncem základní školy, někteří lidé skončí se vzděláváním se střední školou a další se s ním rozloučí po vysoké škole. Ale pokud člověk je ctižádostivý a má pocit, že potřebuje v životě něco víc, žít podle něj plnohodnotný život, vzdělává se celý život. Jeho rozvoj může probíhat formou online kurzů, rekvalifikačních kurzů, různých školení, přednášek, … nabídka je velmi rozsáhlá a rozmanitá.

A někteří mají potřebu se učit i ve vězení. Vězňům je poskytováno vzdělání především v rámci celoživotního vzdělávání a realizuje se především vzdělávání dospělých (výjimku tvoří mladiství).

V České republice nabízí vzdělávání odsouzených například Střední odborné učiliště Vězeňské služby ČR, které sídlí v Praze a má deset středisek, která nabízí sedm učebních oborů. Jedno z středisek funguje v nejtěžší české věznici ve Valdicích, kde v září minulého roku zahájilo školní rok téměř 160 vězňů. Zhruba 65 vězňů se vzdělává v učebním oboru obráběč kovů, zbytek chodí do různých kurzů, jako jsou například počítačové kurzy, oblíbený je ale i kurz knihař (tento kurz je vyučován od roku 1996 a trvá 5 měsíců). Škola nabízí kurz celoživotního vzdělávání, v jehož rámci jsou vyučované předměty: literatura, cizí jazyk (AJ/NJ), právní minimum, zeměpis, historie, přírodopis, věda a technika a práce s počítačem. Vyučování je podle stejných osnov jako v běžné škole, z výučního listu není ani patrné, že je získáno z vězeňské školy. Škola funguje už od roku 1983, výuční list získalo kolem 600 odsouzených, více než 4 tisíce prošlo různými kurzy. Průměrný věk žáka je kolem 40 let. Vězňům je umožněno studovat i maturitní studium Cestovního ruchu, které probíhá pod záštitou Soukromé střední školy ALTMAN s.r.o. Jičín.

Vazební věznice Praha — Ruzyně umožňuje vězňům vystudovat i vysokou školu (Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy — bakalářský i magisterský obor). Výuka probíhá, tak že vyučující docházejí do věznice, kde přednášejí a probíhají zde i zkoušky, ale závěrečné zkoušky a obhajoba závěrečných prací se konají na půdě fakulty.

Motivací odsouzených je umožnění jednoduššího přechodu do života po propuštění, ale také zaplnění času. Někteří vězni mohou své získané dovednosti využít v práci pro věznici, kde tudíž mohou získat i praxi.

Zaujalo vás tohle téma a chtěli byste se toho dozvědět více?

OTAVA, Jiří. Edukace v penitenciární praxi se zaměřením na ŠVS Kuřim [online]. Brno, 2015 [vid. 2019–04–02]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/wqreq/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Eva Trnová.

Zdroje

BARTOŇ, Zdeněk. Školské vzdělávací středisko Valdice [online]. Valdice: ŠVS Valdice, 2012 [cit. 2019–04–01]. Dostupné z: https://docplayer.cz/3726613-Skolske-vzdelavaci-stredisko-valdice-zalozeno-1-4-1983.html

HEROLDOVÁ, Martina. Delší trest je pro studium výhodou, říká první vězeň, který za mřížemi získal bakalářský titul. Aktuálně.cz [online]. Praha: Economia, a.s., 2017 [cit. 2019–04–01]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/delsi-trest-je-pro-studium-vyhodou-rika-prvni-vezen-ktery-za/r~bbc63f4caa7211e7a8460025900fea04/?redirected=1508312394

Vzdělávání za mřížemi. Do školy šli i někteří vězni ve Valdicích. Týden.cz [online]. Praha: EMPRESA MEDIA, a.s, 2018 [cit. 2019–04–01]. Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/krimi/vzdelavani-za-mrizemi-do-skoly-sli-i-nekteri-vezni-ve-valdicich_494789.html

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Veronika Doležalová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University