Začíná éra knihoven bez knih

Petr Urban
Mar 22, 2018 · 4 min read

Když jsem před několika málo lety diskutoval s vysokoškolským vyučujícím původem z USA, byl překvapený, že knihovny v Česku vypadají dnes velmi podobně jako před několika desítkami let. Tvrdil, že když navštívím knihovnu v Americe, knihy nebudou tím prvním, co v knihovně spatřím. Ne, že by zcela vymizely, ale knihy jsou upozaďovány s ohledem na měnící se požadavky návštěvníků a návštěvnic knihoven.

Odklon od fyzického prostředí

USA

Knihovny již pár let svoje místo v dnešní společnosti hledají. V USA ve fiskálním roce 2013 knihovny zaznamenaly 1,5 miliardy osobních návštěv, což představovalo téměř 18% nárůst ve srovnání se stejným obdobím před 10 roky. Jenže osobní návštěvy klesají od roku 2009; knihovny se více orientují na digitální prostředí, které ale v té době nebylo možné měřit.

Srovnání zmíněných dvou období také odhaluje, že počet výpůjček obecně (tj. nejen tištěných knih, ale také DVD nebo např. e-knih) stoupl o zhruba čtvrtinu, lidem ve fiskálním roce 2013 veřejné knihovny zprostředkovaly 2,4 mld. kusů materiálů. Na druhou stranu šlo o 3,6% pokles oproti fiskálnímu roku 2010.

Moderní knihovna je mj. útočištěm těch, kdo spadají do kategorie tzv. digitálního nomádství

Již tehdy byl závěr zprávy Public Libraries in the United States Survey takový, že osobní návštěvy klesají rychleji nežli počet výpůjček, což může být vysvětleno zvýšenou dostupností a zájmem o digitální materiály. I knihovny se musely začít výrazněji prosazovat v digitálním prostředí. Není to ale jediná součást jejich transformace — knihovny si našly jiný způsob, jak nalákat publikum do svých prostor.

Různé kurzy, přednášky, besedy či jiné typy vzdělávacích akcí přilákaly ve fiskálním roce 2013 do amerických veřejných knihoven 96,5 milionu návštěvnic a návštěvníků. Stále hovoříme o fragmentu z celkového počtu návštěv, prozatím podobná čísla vypadají pozitivně. V USA bylo zmíněné publikum v uvedeném období o téměř 30 % větší než ve fiskálním roce 2006. Knihovny si budují důležitou pozici u různých (místních) komunit.

Česko

V České republice začal počet osobních návštěv veřejných knihoven stagnovat v roce 2012. I zde se ale do určité míry daří zařazovat do nabídky knihoven různé typy akcí pro veřejnost. V roce 2015, kdy počet osobních návštěv meziročně klesl o 0,4 milionu, bylo ve veřejných knihovnách uspořádáno přes 65 tisíc kulturních akcí. Zúčastnilo se jich 2,2 milionu lidí. V témže období bylo dále uspořádáno necelých 38 tisíc vzdělávacích akcí, které navštívilo 792 tisíc lidí.

V roce 2016 bylo v českých veřejných knihovnách uspořádáno více než 66 tisíc kulturních akcí s účastí v objemu 2,4 mil. lidí. Ve stejném období dále knihovny hostovaly přes 42 tisíc vzdělávacích akcí, jichž se zúčastnilo 896 tisíc lidí. V letech 2015 a 2016 počet akcí o účastníků a účastnic vždy rostl. Pro Česko dále platí, že tradiční knihovny jsou schopné nabízet elektronické knihy jen v omezené míře.

Fyzická budova, virtuální knihy

Podotýkám, že v otázce směřování vývoje a aktuálního stavu je potřeba mít na paměti, že se některé typy knihoven od sebe mohou výrazněji lišit. Pro naše potřeby hovoříme primárně o běžných veřejných knihovnách a dále o akademických knihovnách. Je knihovna bez knih jen futuristickým konceptem? V Česku to pravděpodobně platí, v USA přitom v roce 2014 Florida Polytechnic University otevřela knihovnu, kde nenajdete tištěnou knihu.

Architektonicky odvážná struktura v sobě ukrývá řadu křesel, do nichž se lze pohodlně usadit a číst si, celý fond knihovny je nicméně digitální. Při otevření knihovna nabízela přes 135 tisíc e-knih, jež si studentky a studenti mohli stáhnout do svých e-čteček, laptopů nebo smartphonů. Referenční pulty ovšem nezmizely, personál stále má stále své místo v oblasti poradenství, rešerších apod.

Koncept knihovny bez tištěných knih v tomto případě zahrnuje i participativní akviziční strategii. Floridská univerzita vyhradila část rozpočtu na akvizice, které jsou žádané ze strany studentů a studentek. Ani ve Spojených státech není takové rozhodnutí vybudovat knihovnu bez tištěných knih přijímáno jednoznačně pozitivně. Ačkoli knihovny zcela bez tištěných knih lze stále považovat za výjimečné případy, i jiné akademické knihovny tištěné knihy alespoň upozaďují.

K moderním knihovnám bez tištěných knih v nabídce patří dále také např. Do Space sídlící v Nebrasce. V tomto případě je zajímavé, že se nejedná o akademickou ani tradiční paměťovou instituci. Centrum by se dalo popsat jako komunitní technologická „knihovna“, které je otevřené každé věkové kategorii. Proto nabízí jedna prostory vybavené desítkami počítačů, ale také vlastní bezplatné edukační programy.

Neméně zajímavý je přístup k budování komunity. V Do Space se můžete obracet se žádostmi o pomoc s technologickými zařízeními na dobrovolnice a dobrovolníky každé úterý. Kromě možnosti využívat počítače si lze rezervovat přístup ke specializovaným zařízením jako 3D tiskárna. Ačkoli toto centrum neumožňuje půjčovat si digitální knihy (proto je použití uvozovek u výrazu knihovna více než na místě), ukazuje, jak může vypadat potenciální nástupce instituce, jíž je tradiční knihovna.

Zdroje

Do Space [online]. Omaha: Do Space, ©2018 [cit. 2018–03–18]. Dostupné z: https://www.dospace.org/

Kultura České republiky v číslech: Vybrané údaje ze statistických šetření [online]. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2016, 31 s. [cit. 2018–03–18]. Dostupné z: http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2013/05/Kultura_v_cislech_2016_web.pdf

Kultura České republiky v číslech: Vybrané údaje ze statistických šetření [online]. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2017, 31 s. [2018–03–18]. Dostupné z: http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2013/05/Kultura_v_cislech_2017_web.pdf

Public Libraries in the United States Survey: Fiscal Year 2013 [online]. Washington: The Institute of Museum and Library Services, 2016, 27 s. [cit. 2018–03–18]. Dostupné z: https://www.imls.gov/sites/default/files/publications/documents/plsfy2013.pdf

RUBINKAM, Michael. A library without books? Universities purging dusty volumes. In: Associated Press News [online]. New York: The Associated Press, ©2018, Feb. 07, 2018 [cit. 2018–03–18]. Dostupné z: https://www.apnews.com/3d3473e13d8441dd8b5893211c8b5398

STEIN, Letitia. Library without books debuts at Florida’s newest college. In: Reuters.com [online]. Thomson Reuters, ©2018, August 25, 2014 [cit. 2018–03–18]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-usa-florida-library/library-without-books-debuts-at-floridas-newest-college-idUSKBN0GP0W620140825

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Petr Urban

Written by

Information and Library Studies. Philosophy, writing, journalism, idealism, feminism, books, movies, music & coffee. Ravenclaw. INFJ-T.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University