Zabezpečení hardwaru a softwaru

Veronika Lolová
Dec 1, 2017 · 6 min read
Obr. 1

Firewall

Pevný disk

Obr. 2

Softwarové šifrování

Hardwarové šifrování

Šifrovací programy

Obr. 3

VeraCrypt

Bitlocker

AxCrypt

Šifrovací zařízení ICZ Protect Boot

Zdroje:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Veronika Lolová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University