Mis on Eesti Disainimeeskond?

Eesti Disainimeeskond on EASi poolt kokku kutsutud disainitiim, kelle ülesanne on luua Eestile uus visuaalne keel koos põhjaliku disainitööriistakastiga, mille abil saavad kõik meie riigist rääkida.

Kuidas me oma riigist räägime? Kuidas tähistame Eestis toodetut? Kui ma lähen Tokyosse Eestist rääkima, siis millised on slaidid mu selja taga? Kas Eestil on oma font? Need on vaid mõned küsimused, millele meeskond selle aasta lõpuks vastused leiab.

Disainimeeskond on Eestis uus lähenemine. Esimest korda panustavad erinevad Eesti disainerid eraisikutena ühe suure loovprojekti õnnestumisse.

Meeskonna disainijuht on Alari Orav. Esimeses etapis on loovtiimis Janno Siimar, Jan Tomson, Kevin Crepin ja Tajo Oja. EASi poolt veavad projekti Piret Reinson, Elina Vilja ja Priit Pruul. Vajaduse kerkides kaasame jooksvalt talente ka teistest valdkondadest: fotograafid, copywriterid, animaatorid, tüpograafid.

Kogu disainiprotsess on avatud siinsamas. Kirjutame meie tööst, avastustest, tiimiliikmetest, vaidlustest ja tulemustest. Sekka ka filosoofilisematest teemadest: mis on bränd, kuidas riik kohabrändist võita võiks jne.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.

Responses
The author has chosen not to show responses on this story. You can still respond by clicking the response bubble.