Nädal 4

Teenuse meeskond jõudis esimese töötava prototüübini. Sõnumi meeskond kaardistas seni kogutud info ja määras edasised tegevused. Meeskonnale saabus appi Daniel Vaarik.

Eesti kirjatüübi esimesed iteratsioonid.
Foto konverentsilt „Eesti JA Põhjamaad — Eesti KUI Põhjamaa“.

Olulisemad kohtumised

  • 22. august. EAS Ettevõtluse- ja ekspordi keskus. Kuidas Eestit mujal tutvustada? Mis sektorid on teiste eeskujuks? Millised on ettevõtjate ootused ja probleemid eksportides. Milliseid praktilisi lahendusi vajatakse.
  • 23. august. Konverents „Eesti JA Põhjamaad — Eesti KUI Põhjamaa“. Arutelu identiteedi- ja väärtusküsimuste üle Eesti ühiskonnas, keskendudes laia kõlapinda leidnud küsimusele, kas Eesti kuulub Põhjamaade hulka.
  • 26. august. EAS Välisinvesteeringute keskus. Kes on suurimad välisettevõtted, kust nad tulevad ja mis sektorites tegutsevad. Kuidas neid juurde saada ning millised on suurimad takistused.