Saame tuttavaks: Alari Orav

Foto: Jan Tomson

Mina olen Alari, Eesti Disainimeeskonna disainijuht. Kõige lihtsamalt öeldes olen mina see, kes seisab kliendi ning loovtiimi vahel. Minu töö koosneb kolmest osast. Esmalt sisuline osa — alates lähteülesande koostamisest, ühtse nägemuse ja põhimõtete kehtestamise ning tulemuste esitamiseni. Seejärel tuleb logistiline pool: aeg, raha, meeskond ning muud ressursid, et püstitatud ülesanne ka täidetud saaks. Viimaseks organisatoorne pool, et õiged inimesed oleksid õigetel kohtadel, motiveeritud ning saaksid oma ülesannetest aru.

Kuidas ma siia jõudsin? Olen juba rohkem kui 15 aastat erinevates agentuurides väga erinevaid disainiprojekte lahendanud. Erinevad mahud, erinevad valdkonnad. Peamiselt graafilise disaineri, loovjuhi või tiimijuhina, vahel ka copywriterina. Disainijuhi tiitili all olen tänaseks juhtinud 4 erinevat projekti.

Foto: Tõnu Tunnel

Mul oli tiimi koostamisel kaks põhimõtet: ausus ja efektiivsus. Ühestki agentuurist või büroost pole korraga meeskonnas üle ühe inimese ja kõik tiimiliikmed on võimelised kiiresti tööle hakkama ning piiratud ajaga ka tulemuseni jõudma. Tunnen oma tiimiliikmeid hästi, tean, et nad suudavad teha head tööd. Võib-olla isegi parimat Eestis. Seda nii isikliku kogemuse, tehtud tööde kui ka auhindade põhjal. Lõpuks ei erine disainitiimi komplekteerimine ühegi teise meeskonna kokkusobitamisest: kas sa usud nendesse inimestesse? Mina usun.

Aga miks ma seda teen? Olen kitsas ringis tihti kritiseerinud, kuidas asjad selles valdkonnas ei tööta, nüüd on aeg midagi ise ära teha. Sest kui ise ei tee, siis kes teeb? Ega sellist võimalust iga päev ei anta. Olen korraga väga elevil ja väga hirmunud. Aga ma usun, et see on koht, kus iga disainer peaks mõne aja tagant olema. Sest niipea, kui tunned end turvaliselt, saab areng otsa.

Ma loodan väga, et see projekt tõestab vajaduspõhiselt kokku pandud disainimeeskonna eeliseid klassikaliste konkursside ning hangete ees.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Eesti Disainimeeskond’s story.

Responses
The author has chosen not to show responses on this story. You can still respond by clicking the response bubble.