Problemele sistemelor fotovoltaice în România sunt legislative.

Evenimentul 10th Energy Day

Comparat cu alte țări europene, procesul de obținere a autorizaților necesare pentru instalarea unui sistem fotovoltaic în România este anevoios. Timpul legal de obținere a tuturor autorizațiilor este de 270 de zile, dar în realitate acesta poate ajuge la aproape 450 de zile și poate costa mai mult de 3000€. O altă problemă este că în cazul instalării sistemului, persoanele fizice nu pot injecta energie electrică în rețea din cauza unor neclarități în Codul Fiscal. Mai precis, confrom legii 220/2008 articolul 14, alineatul 6, persoanele fizice care dețin o centrală cu o putere mai mică de 100kW au dreptul de a injecta energie electrică în rețea și de a fi remunerați, dar Ministerul Finanțelor Publice nu a găsit o modalitate de a impozita veniturile rezultate din injectarea energiei electrice.

Legea 220/2008 art. 14: (6) Persoanele fizice care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 100 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică aparţinând operatorilor de distribuţie concesionari, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelei electrice, la un preţ stabilit conform reglementărilor ANRE.

Concluzia acestei contradicții legislative este că în prezent pentru a vinde energie în rețea trebuie să fii ori persoană fizică autorizată, ori întreprindere individuală.

Aceste persoane fizice care ar avea posibilitatea injectării energiei electrice în rețea se numesc prosumatori, iar despre ei se scrie următorul lucru în Strategia Energetică a României:

Prosumatorul nu este un simplu consumator de energie, ci și un producător de energie care, având posibilitatea de a-și optimiza momentul de consum, respectiv de injectare a energiei din producția proprie în rețea în funcție de prețul instantaneu al energiei, poate modifica profilul curbei de sarcină aplatizând vârfurile și „ridicând” golurile.

Prosumatorul ar facilita tranziția către o Românie mai sustenabilă, mai curată. Posibilitatea de a vinde energie acționează ca un stimultent pentru potențialul cumpărător de panouri fotovoltaice, acesta având posibilitatea de a își recupera mai rapid investiția inițială.

De asemenea, procesul de obținere a autorizațiilor trebuie eficientizat. În Austria durata obținerii actelor necesare este de 25 de zile, în Olanda de 35, în Germania de 40, în România el durează 270 de zile. Durata procesului de autorizare și costul său intimidează potențialiul cumpărător, care va opta pentru utilizarea în continuare a energiei electrice obținută în mare parte din surse neregenerabile de energie.

Unul din proiectele marca EFdeN este EnergiaTa. Prin acesta încercăm să facilităm accesul la sistemele fotovoltaice din punct de vedere legislativ. Facem demersuri înspre reducerea timpului de obținere a autorizațiilor necesare la 100 de zile și clarificarea modului în care veniturile obținute în urma injectării energiei electrice în rețea vor fi impozitate. Află mai multe despre noi aici, iar în cazul în care vrei să îți instalezi un sistem fotovoltaic poți să afli mai multe despre ce presupune procesul aici.