#TeamHøyre og helseministeren slår et slag for folkehelsen!

Helseminister Bent Høie sammen med Eidsvoll Høyres leder Helge T. Blindheim like før start. Sammen med #TeamHøyre bestående av en rekke politikere fra Øvre Romrike sykklet de Eidsvoll-Oslo under den store styrkeprøven lørdag.

Lørdag fant 5543 påmeldte deltagere frem syklene sine for å delta i den store styrkeprøven. De satt seg på sykkelen for å tilbakelegge et spekter av distanser. Noen har trent i lengere tid for å gjennomføre den respektable distansen Trondheim — Oslo, andre valgte de alternative distansene med start fra Dombås, Lillehammer, Gøvik eller Eidsvoll. På siste etappe trappet selve helseminister Bent Høie opp sammen med #TeamHøyre bestående av Høyre politikere fra Øvre Romerike. Med start i vår nasjons krybbe, Eidsvoll Verk, syklet de sammen gjennom vår vakre region inn til hovedstaden.

Jeg syntes det er fantastisk at helseministeren ble med på den siste etappen. Å strekke kroppen til det ytterste for å sette nye rekorder er gøy og inspirerende, men det er bevegelse og beveglsesglede gir den største helsegevinsten — uavhengig av distanse! Styrkeprøven ivaretar dette og er en festdag for alle.

Helse er så mangt. Ofte reduserer vi helse til instutisjonene våre: sykehus, eldrehjem, psykiatriske instanser osv. Disse er selvfølgelig svært viktige, men helsefremmende arbeid er også trygge skoleveier, gang- og sykkelveier for pendlere, trivlige uteområder og et pulsernde frivillig idrettsliv.

Jeg er stolt over Eidsvoll Høyres program for valget til høsten. Fordi det nettopp ivaretar hele denne bredden i helsefremmede arbeid. Sammen skal vi bygge morgendagens Eidsvoll. Et Eidsvol hvor helse, bevegelse og beveglsesglede skal få blomstre!

Hele Eidsvoll Høyres program kan du lese her.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.