#TeamHøyre og helseministeren slår et slag for folkehelsen!

Helseminister Bent Høie sammen med Eidsvoll Høyres leder Helge T. Blindheim like før start. Sammen med #TeamHøyre bestående av en rekke politikere fra Øvre Romrike sykklet de Eidsvoll-Oslo under den store styrkeprøven lørdag.

Lørdag fant 5543 påmeldte deltagere frem syklene sine for å delta i den store styrkeprøven. De satt seg på sykkelen for å tilbakelegge et spekter av distanser. Noen har trent i lengere tid for å gjennomføre den respektable distansen Trondheim — Oslo, andre valgte de alternative distansene med start fra Dombås, Lillehammer, Gøvik eller Eidsvoll. På siste etappe trappet selve helseminister Bent Høie opp sammen med #TeamHøyre bestående av Høyre politikere fra Øvre Romerike. Med start i vår nasjons krybbe, Eidsvoll Verk, syklet de sammen gjennom vår vakre region inn til hovedstaden.

Jeg syntes det er fantastisk at helseministeren ble med på den siste etappen. Å strekke kroppen til det ytterste for å sette nye rekorder er gøy og inspirerende, men det er bevegelse og beveglsesglede gir den største helsegevinsten — uavhengig av distanse! Styrkeprøven ivaretar dette og er en festdag for alle.

Helse er så mangt. Ofte reduserer vi helse til instutisjonene våre: sykehus, eldrehjem, psykiatriske instanser osv. Disse er selvfølgelig svært viktige, men helsefremmende arbeid er også trygge skoleveier, gang- og sykkelveier for pendlere, trivlige uteområder og et pulsernde frivillig idrettsliv.

Jeg er stolt over Eidsvoll Høyres program for valget til høsten. Fordi det nettopp ivaretar hele denne bredden i helsefremmede arbeid. Sammen skal vi bygge morgendagens Eidsvoll. Et Eidsvol hvor helse, bevegelse og beveglsesglede skal få blomstre!

Hele Eidsvoll Høyres program kan du lese her.