Viggo Mortensen støtter catalansk afstemning

Den catalanske regering har længe kæmpet mod den spanske regering i spørgsmålet om at få lov til at afholde en afstemning om regionens fremtid, og nu er der kommet støtte med dansk islæt.

Ingen ringere end Viggo Mortensen har nemlig skrevet under på en erklæring med titlen ‘Let the Catalans Vote’ (Lad catalanerne stemme) . Det skriver den catalanske avis La Vanguardia.

Den klassiske taktik med at få hjælp fra kendte ansigter har vist sig effektivt mange gange gennem historien. Derfor offentliggjorde separatisterne erklæringen allerede inden den vejledende afstemning i november 2014, den såkaldte 9-N.

Mange prominente navne
Listen blev dog ikke begravet med afstemningen dengang, den er blevet bevaret og udvidet. I 2014 skrev 26 personer under, og nu er listen vokset til i alt 40 underskrifter.

Personerne omfatter kendte indenfor politik, filosofi, religion og drama med mere. I gruppen af underskriverne er fem nobelprisvindere, blandt andre den sydafrikanske biskop Desmond Tutu.

Offentliggørelsen af flere underskrivere sker utvivlsomt for at lægge yderligere pres på den spanske regering forud for konferencen om afstemningen, ‘Un referéndum para Cataluña. Invitación a un acuerdo democrático’ på dansk ‘En afstemning for Catalonien. Invitation til en demokratisk aftale’. Afstemningen afholdes i Madrid d. 22 maj, hvilket er den catalanske regerings sidste forsøg på at få en aftale i stand med centralregeringen.

‘Let the Catalans Vote’ er ikke en støtte til uafhængighed, det er kun en støtte til at afholde en bindende afstemning om Cataloniens politiske fremtid. Og det støtter Viggo Mortensen.

Like what you read? Give Simon Pallesen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.