Les sorpreses del Mobile World Congress 2016

Aquest dilluns comença oficialment el Mobile World Congress, la desena edició celebrada a la ciutat comtal.

Una setmana on els ulls del món tecnològic s’aixequen, deixen d’estar centrats en Estats Units i els països asiàtics a favor de posar la vista sobre els pavellons de Fira de Barcelona, on, un bon grapat de companyies, de totes les mides i procedències, presentaran nous productes, noves innovacions i establiran el calendari anual de la tecnologia de consum, dominada últimament pels smartphones, les tablets, els accessoris ‘smart’ i, l’última moda, l’”internet de les coses” (IoT).

Val a dir, però, que algunes de les novetats i anuncis més esperats s’avancen al diumenge.

Què ens espera aquest any?

Els nous productes

El diumenge estarà marcat per les conferències de premsa. Possiblement, la de més rellevància és la de Samsung, a les sis de la tarda. S’espera que hi presentin l’últim model de la família Galaxy, el “S7”. A banda, LG també ofereix una altra presentació on ha anat donant detalls sobre els anuncis que s’hi veuran.

El dimecres, la companyia Xiaomi presentarà els terminals que marcaran la línia comercial d’aquest 2016.

Els premis

El dilluns es celebra l’entrega de premis d’aplicacions mòbils, els Mobile Premier Awards. Organitzada per App Circus, a Barcelona arriben les aplicacions finalistes de 15 esdeveniments a diferents llocs del món.

L’emprenedoria

Paral·lelament i oficial, es celebra el 4YFN, l’esdeveniment de referència durant el congrés enfocat a l’emprenedoria i a les startups. Els tres pilars fonamentals d’aquesta edició són la disrupció dels mòbils, la Internet de les coses (IoT) i el digital media.

La contra-MWC

Els mateixos dies també és celebra el primer Congrés de Sobirania Tecnològica, on, a banda de ponències contra el model de grans esdeveniments. S’hi celebraran, també, xerrades sobre el model tecnològic i els afers tecnològics que regeixen la nostra vida quotidiana: privacitat, protecció de dades, xarxes mòbils, etc.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.