Bounce bounce bounce

Wat moet je doen als je nieuwsbrieven niet aankomen bij jouw ontvangers?

Als een mailtje niet kan worden afgeleverd bij jouw ontvanger dan stuitert dit mailtje terug als een pingpongbal die tegen een muur wordt geslagen. Dit terug stuiteren heet in het Engels ‘bouncen’.

Je wilt natuurlijk dat jouw mail aankomt. De mail bevat immers belangrijke informatie voor de ontvanger. Je gaat daarom onderzoeken waarom de mail niet is aangekomen en kijken of je dit kunt oplossen.

Wat zijn redenen waarom een mailtje niet aankomt?

Er zijn een aantal redenen waarom een mail niet kan worden afgeleverd:

 1. Het e-mailadres klopt niet;
 2. De digitale brievenbus zit vol waardoor er geen nieuwe post meer bij kan;
 3. De e-mail van de ontvanger werkt (tijdelijk) even niet waardoor de mail niet kon worden bezorgd;
 4. De e-mail is te groot;
 5. Het mailprogramma merkt de mail aan als reclame of spam

Deze 5e reden waarom mailtjes soms niet aankomen is omdat bedrijven en e-mailprogramma’s zoals outlook en gmail mailtjes die lijken op spam uit je inbox vissen. Deze mogelijke ‘spam mails’ worden apart in een spambox geplaatst. Soms gebeurt dat onterecht. Als de ontvanger dan in het e-mailprogramma aangeeft dat het toch geen spam of reclame is, dan leert het e-mailprogramma (uiteindelijk) dat die mail gewoon in de inbox terecht mag komen.

Het kan ook dat de ontvanger zelf in zijn e-mailprogramma het mailtje kenmerkt als spam. Dan filtert het programma in de toekomst mailtjes van dat adres als spam uit de inbox.

Soft bounce en hard bounce

Je kunt deze ‘bounces’ als verzender in twee verschillende groepen opdelen: permanente en tijdelijke bounces.

Als het e-mailadres niet klopt dan maakt het niet uit hoe vaak je een mailtje stuurt, de mail gaat nooit aankomen. Maar als de ontvanger toevallig zijn mailbox leeg maakt, dan past jouw mail er wel weer bij.

Je kunt daarom zeggen dat er permanente problemen zijn en tijdelijke problemen. Officieel heet een permanent probleem een ‘hard bounce’ en een tijdelijk probleem een ‘soft bounce’.

Stel een tijdelijk probleem blijft aanhouden. Je stuurt bijvoorbeeld mail na mail na mail en elke keer is de digitale brievenbus vol. Op dat moment kan een mailprogramma besluiten om het ‘tijdelijke probleem’ toch te kenmerken als ‘permanent probleem’. Waarom is het belangrijk om te zorgen voor zo min mogelijk probleemgevallen?

Afleverproblemen bij nieuwsbrieven

Stel dat het mailtje dat jij probeert te versturen een nieuwsbrief is die jij hebt geschreven voor je klanten. Als jij een nieuwsbrief wil versturen en veel adressen blijken niet te bestaan (hard bounce) dan kan dit duiden dat jij de adressen niet eerlijk hebt verkregen, maar dat je adressen hebt gegokt. Veel bounces zorgen ervoor dat jij een onbetrouwbare partij lijkt te zijn die mensen vervelende spam wil sturen waarvoor ze geen toestemming hebben gegeven.

Nieuwsbrieven worden vaak gemaakt en verstuurd met behulp van speciale nieuwsbriefprogramma’s. Een van die programma’s is MailChimp waar wij bij Embrosa veel mee werken. En MailChimp wil niet dat hun programma misbruikt wordt voor spam.

Anders gezegd: als je een nieuwsbrief wilt versturen met een programma zoals MailChimp en het aantal ‘bounces’ is telkens erg hoog, dan vertrouwt MailChimp steeds minder dat jij goede intenties hebt.

MailChimp zal de nieuwsbrieven niet meer versturen naar mensen die de mail niet (kunnen) ontvangen. En nog erger, als MailChimp het echt niet meer vertrouwd dan kan MailChimp het verbieden om nog langer nieuwsbrieven te versturen. Hoe werkt dat eigenlijk?

Wat gebeurt er met een mails of nieuwsbrieven die bouncen?

Er zijn dus ‘hard bounces’ (permanent) en ‘soft bounces’ (tijdelijk). Bij een hard bounce verwijdert MailChimp direct het mailadres uit je lijst. Bij een soft bounce blijft MailChimp nog 3 dagen proberen om de mail toch af te leveren. Komt dit ‘soft bounce’ probleem bij een bepaald e-mailadres vaker voor, dan zal MailChimp na 7 tot 15 keer het mailadres uit de lijst verwijderen alsof het een ‘hard bounce’ betreft. Andere nieuwsbriefprogramma’s zullen op een soortgelijke manier werken.

Het gevolg is dat jouw ontvanger nooit meer digitale post van je ontvangt. Het is jouw taak als verzender om te onderzoeken hoe dat komt en het probleem indien mogelijk op te lossen. Jij wil immers dat jouw waardevolle informatie bij de ontvanger terecht komt.

Hoe lossen we bounces op?

TIP 1: Verzamel je e-mailadressen op een eerlijke echte manier

De allerbelangrijkste manier om bounces te voorkomen is door mensen te vragen of ze jouw nieuwsbrief willen ontvangen. Dan krijg je ook echte bestaande e-mailadressen. En maak het voor je ontvangers mogelijk — in elke nieuwsbrief — om jezelf uit te schrijven.

TIP 2: Controleer elke keer de bounces

Bekijk iedere keer als je een nieuwsbrief hebt verstuurd — zeker de eerste nieuwsbrief — welke adressen zijn gebounced. Dit kun je vrijwel in elk programma zien in de rapporten van jouw nieuwsbrief. Neem vervolgens actie en schoon de bounces op:

Hoe schoon je hard bounces op?

 • Controleer het e-mailadres, meestal zie je spelfouten snel genoeg;
 • Vraag je ontvanger of het wel een correct e-mailadres is;
 • Vraag je ontvanger om een ander e-mailadres;
 • En voer dit juiste e-mailadres als nieuwe ontvanger in.

Hoe schoon je soft bounces op?

 • Vraag je ontvanger om in de spambox te kijken en jouw mailtje als ‘geen reclame’ of ‘geen spam’ aan te merken;
 • Vraag je ontvanger om jouw e-mailadres toe te voegen aan zijn contactpersonen;
 • Vraag aan je ontvanger of zijn mailbox vol zit en of hij wel mail ontvangt van andere mensen;

TIP 3: Wacht niet te lang met versturen

Soms vergeten mensen dat ze jou toestemming hebben gegeven om een mailtje te sturen. Ze vinken in hun inbox dan aan dat jouw mail spam of reclame is, terwijl je echt wel toestemming had. Wacht daarom niet te lang met het versturen van een nieuwsbrief na het verzamelen van de adressen.

TIP 4: Verstuur regelmatig een nieuwsbrief

Verstuur ook regelmatig een nieuwsbrief. Als je langer dan 3 maanden wacht om weer een nieuwsbrief te sturen, dan kan MailChimp weigeren om je nieuwsbrief te versturen. Je moet iedereen dan eerst een mail sturen waarin je ze opnieuw om toestemming vraagt, pas dan mag je je nieuwsbrieven weer sturen.

TIP 5: Probeer inactieve ontvangers te activeren om te lezen

Zijn er ontvangers die jouw nieuwsbrief keer na keer na keer niet lezen of openen? Waarschijnlijk zitten zij niet te wachten op jouw nieuwsbrief. Probeer deze mensen er weer bij te betrekken.

Stuur alleen deze groep een geweldige aanbieding. Reageren ze na een aantal mailtjes nog steeds niet? Stuur deze groep dan een aparte nieuwsbrief (met in de onderwerpregel duidelijk de vraag of ze jouw mail nog wel willen ontvangen) en verwijder vervolgens ongeïnteresseerde mensen of mensen die echt niet meer reageren van je lijst.

Hoe je dat allemaal doet in MailChimp lees je hier.

Ik wens je weinig bounces!


Melanie van Norden is co-founder van Embrosa. Embrosa maakt marketing betaalbaar voor iedere lokale ondernemer. Voor Embrosa schrijft ze, samen met haar compagnon Rogier, over lokale marketing. In haar blogs geeft ze tips die juist nuttig zijn voor lokale ondernemers. Ze interviewt lokale ondernemers die iets bijzonders hebben gedaan en deelt ook hun ervaringen en adviezen. En ze deelt haar eigen start-up ervaring. Volg Melanie en Embrosa via Facebook, Twitter en Instagram.

Like what you read? Give Melanie van Norden a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.