FBI bị điều tra về những hành động trước Election 2016 👀 🚔

EnGeek’s Vocab Memory Tips (5) 📝

James Comey: FBI Director

FBI and Department of Justice are being investigated by Inspector General Horowitz for actions leading up the Presidential Election 2016. Especially, for Comey’s announcement 11 days before the election came to an end.

FBI và Bộ Tư Pháp đang bị điều tra bởi Tổng Thanh Tra Horowitz về những hành động trước ngày bầu cử tổng thống 2016. Đặc biệt là thông báo của Comey (giám đốc FBI) 11 ngày trước khi cuộc bấu cử kết thúc.

Keywords To Know:

  • Justice (n): /ˈdʒʌstɪs/ Công bằng, công lý.
  • Inspector (n): Nhà thanh tra. Inspect (v): giám sát, kiểm tra. Inspection (n): Sự giám sát. /ɪnˈspekt/
  • Announcement (n): Thông báo. Động từ là Announce, thông báo. /əˈnaʊns/

Things To Know:

  • 11 ngày trước khi cuộc bầu cử kết thúc, Giám đốc FBI James Comey quyết định lật lại vụ bê bối emails của Hilary Clinton vì có thêm thông tin mới.
  • 2 ngày trước khi cuộc bầu cử kết thúc, Comey nói rằng không tìm thấy thêm điều gì mới trong 650,000 emails của Clinton.
  • Sau ngày bầu cử vào tháng 11 vừa qua, Comey gặp phản ứng dữ dội từ công chúng, vì có khả năng những thông báo của FBI đã làm thay đổi kết quả bầu cử của nhiều cử tri.

Tips to remember:

  • Justice: liên tưởng đến Justin Bieber cầm cán cân công lý và trở thành chánh toà án tối cao.
  • Inspect: tưởng tượng bạn nhìn (Spect) vào trong (In) kính lúp 👀 để điều tra FBI. Spect là Từ Gốc cổ đại, nghĩa là nhìn, trông, xuất hiện 👁. Chỉ cần bạn nhớ từ Spect là có thể đoán được nghĩa của từ inspect ^_^ 👁‍🗨 Tuần sau chúng ta sẽ học thêm các từ khác bắt nguồn từ Spect nhé.
  • Announce: tưởng tượng bạn An (hoặc bạn Ann) dùng loa thông báo việc nghỉ tết ngay bây giờ (now — đọc giống nounce) và cả trường / công ty vỗ tay nồng nhiệt hưởng ứng!

Bài học qua tin tức và âm nhạc sẽ được update hằng ngày trên blog của mình và qua email cho những bạn đăng ký ở đây.

Follow chúng mình nếu như các bạn cảm thấy Engeek hữu ích và muốn giúp đỡ nhóm mình về mặt tinh thần 🤣


Originally published at medium.com on January 13, 2017.