ENGETO podcast #1: Jak spolu souvisí IT trh v Česku, vzdělávání ajťáků a ENGETO?

Nepřečteš víc než status na facebooku a miliony videí po všech těch internetech ti lezou krkem. Jsi zkrátka člověk zrozený pro podcasty. Super, i ty si nyní přijdeš na své:

ENGETO bude točit podcasty.

Úplně první podcast je rozhovor Mariana Hurty, jednoho ze dvou zakladatelů Engeta, a Marty Miakyšové, která pracuje jako Team Leader ve společnosti Randstad. Jak se zrodil náš podcast? Náhoda, náhoda tomu chtěla.

ENGETO často komunikuje s nejrůznějšími firmami. Z ajťáckých společností taháme informace, jaké IT skills jsou nejvíc potřeba. Intenzivně se bavíme i s recruiterskými firmami, abychom nezůstali pozadu v HR. Jeden takový rozhovor jsme nedávno vedli v Ranstadu, pracovní agentuře, která je mimochodem ve svém oboru absolutní špička.

Co se v podcastu dozvíš?

  • Jestli může být programátor i člověk bez vysoké.
  • Kolik lidí z prvního ENGETO kurzu získalo práci v IT.
  • Co si myslíme o vysokých IT školách.
  • Je v Česku dost ajťáků?
  • A mnoho dalšího.
Like what you read? Give Jakub Šustr a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.