Paket Lepota let

Ashton Applewhite in Kathleen Dowling Singh

Lepota let

Ashton Applewhite

Knjiga Lepota let ruši številne mite in prepričanja o staranju, ko raziskuje vpliv staromrzništva v družbi, zlasti še zdravstvu, spolnosti, na delovnem mestu, skupnosti in na koncu življenja.

272 strani | 14.4 x 22 cm | Mehka platnica

Milina staranja

Kathleen Dowling Singh

Milina staranja predlaga, opisuje in raziskuje vire in okoliščine za preoblikovanje predvidljivih neprijetnosti v starosti v izjemne priložnosti za rast, ljubezen, sočutje in mir.

232 strani | 14.4 x 22 cm | Mehka platnica

Like what you read? Give Eno a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.