Európai startupok és magyarok a völgyben

… avagy ez történt az EIT Digital Innovation Silicon Valley Hub menyitóján

Gabriel Varaljay
Mar 29, 2019 · 3 min read

A blogbejegyzésből megtudhatod, hogyan ismerkedtünk meg San Franciscoban az Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara alapítójával (aki egyben Magyarország tiszteletbeli kereskedelmi konzulja is), valamint a magyar kormány tudományos és kereskedelmi konzuljával.

A legtöbb sikersztoriban mindig van egy két momentum, amikor jön egy hívás, egy tipp, stb. az utolsó percben. Nos tegnap körülbelül dél fele lehetett, amikor villámtippet kaptam egy magyarországi barátunktól, aki már több startupot húzott fel és adott el sikeresen. Kiderült ugyanis, hogy még aznap 5 órától, San Franciscoban lesz egy Európai Innovációs “képviselet” nyitórendezvény.

Gyorsan kellett dönteni, de szerencsére Troy bérelt kocsija még mindig a rendelkezésünkre állt, így megkértük őt, hogy vigyen el minket az 1 órányira lévő San Francisco belvárosába (videók az Insta Story-mban). Ilyenkor az a megegyezés, hogy ők fizetik a benzint, mi pedig megívjuk őket vacsorázni.

Mondanom sem kell, San Francisco nagy élmény…

Fél órával az esemény előtt érkeztünk meg… Parkolóhely nincs, marad a mélygarázs, amely nem épp a legolcsóbb, de hát ez van. A helyszín a helyi Westfield pláza. (Aki járt már Londonba ismeri ezt a márkát, hiszen Shepperd Bush és Stratford városrészeiben is van egy ilyen mega pláza).

Kiss Gábor és én az EIT Digital Silícium Völgy Hub megnyitóján

Sikerül megtalálnunk a két személyt akiket keresnünk kell.

Az EIT gyakorlatilag az MIT megfelelője akart lenni, de Európában mi mindent másképp csinálunk, ezért a szervezet decentralizált lett (amelyet anno sok kritikai ért, de most már köszönik, minden jól működik így is).

Az előadásokból kiderül, hogy az olyan márkák, mint a booking.com, az olyan fejlesztések, mint a wifi, vagy a CD és DVD Hollandiából származnak.

A helyi hub lényege, hogy az európai startupokat vezessék be az amerikai, első körben a kaliforniai piacra. Minden előadásban elhangzik, hogy teljesen más a piac viselkedése, más a vevők, fogyasztók felé történő kommunikáció. Állítólag mi európában, ha egy fogyasztót meg akarunk nyerni, azonnal várjuk a bevételt. Míg Amerikában ennek jóval lassabb, de biztosabb folyamatát ismerik el.

fehérboros előadás — épp amerikai oldalról kap üdvözlőbeszédet az EIT Digital

A szünetekben a szendvics és a fehérbor mellé egy három fős jazz zenekar gondoskodnak a kellemes hangulatról. Felettünk egy történelmi épület kupolája szolgáltatja a természetes fényt. Megtudjuk, hogy a Westfield építésekor a több tonnás kupolát leemelték, majd a későbbiekben az építkezés végén visszahelyezték.

Ez Amerika, minden nagy, minden monumentális, mindent másképp csinálnak.

Váraljay Gabriel, Kiss Gábor (ENVIENTA) és Dr. Voisin Éva (Magyarország tiszeletbeli konzulja)

Közben kiderül, hogy vannak itt más magyarok is.

Megismerkedünk Dr. Éva E. Voisinnal, aki Magyarország tiszteletbeli kereskedelmi konzulja.

Hát ennyire értékes, ha az ember tippeket kap. Minden magyar startupnak azt tanácsolnám, hogy ha más nem, kövesse figyelemmel az EIT Digital tevékenységét (Linkedin, Twitter, stb.), esetleg vegyen részt a szervezet valamelyik akcelerátor programjában, mert garantáltan meg tudnak nyílni azok az értékes kapuk, amelyekre minden feltörekvő üzletnek szüksége van az Egyesült Államokban.

Kapcsolódó sajtóközlemény: https://www.eitdigital.eu/newsroom/news/article/transatlantic-bridge-for-european-innovation-eit-community-opens-its-first-hub-in-silicon-valley/


Ha követni szeretnéd az ENVIENTA projektet, gyere és csatlakozz a Facebook csoportunkhoz: https://www.facebook.com/groups/736575179754144/

ENVIENTA Magyarország

Az Envienta közösségi megoldáscsomag, mely tapasztalatok, erőforrások, valamint önfenntartáshoz szükséges termékek nyílt forrású megosztását teszi lehetővé. Bővebb információ: http://hu.envienta.net/envienta-introduction/

Gabriel Varaljay

Written by

co-founder / CEO of ENVIENTA🌱 and VixT startup 🤖— HUN 🇭🇺 and ENG 🇬🇧

ENVIENTA Magyarország

Az Envienta közösségi megoldáscsomag, mely tapasztalatok, erőforrások, valamint önfenntartáshoz szükséges termékek nyílt forrású megosztását teszi lehetővé. Bővebb információ: http://hu.envienta.net/envienta-introduction/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade