KOLLABOR: a hely, ahol az ENVIENTA víziója kézzelfoghatóvá válik

interjú Koszecz Sándorral a KOLLABOR alapítójával és az ENVIENTA szervezezetfejlesztési vezetőjével

Jozsef Vass
Jul 20, 2018 · 4 min read

Szervezetünk egyik vezetőjével és egyben aktivistájával, Koszecz Sándorral készítettem ezúttal egy interjút. Sándor az Életfa Kulturális Alapítvány elnöke, és nemrég második helyen végzett a világ piacvezető HR-tanácsadó cégének munka világára vonatkozó ötletversenyén. Az ENVIENTA szervezetfejlesztési vezetőjét a Békéscsabán épülő alkototótérről kérdeztem.

Koszecz Sándor, KOLLABOR alapító, ENVIENTA szervezetfejlesztési vezető

Egyáltalán minek a neve a KOLLABOR, maga a helyiség, vagy ez valami kooperációs rendszer elnevezése?

Így szólt az első kérdésem Koszecz Sándorhoz, az ENVIENTA vízióját részben gyakorlatba ültető központ alapítójához.

Ez maga a természettudományos élményközpont elnevezése, amit európai uniós támogatásból valósítunk meg. Amikor ezt a pályázatot megírtuk egy maker space-t képzeltünk el, ami a fiataloknak egy technológiai játszóház. Viszont ha onnan indulok ki, hogy ez egy az ötlettől a megvalósításig tartó megoldásokat nyújtó intézmény lesz, akkor akár startup inkubátorrá is válhat majd a jövőben.

Milyen technológiával találkozunk majd ebben az élményközpontban?

10 különböző területet emeltünk ki, aminek a kidolgozása fokozatosan fog történni. Ilyen például a mozgás- és idegrendszer összefüggéseinek élményszerű felfedezése. Az ismeretek tudományos visszaigazolása biofeedback, neurofeedback eszközök segítségével, tapasztalati úton fog történni.

Ez a gyakorlatban mit jelent?

Például azt, hogy a központba érkezők kipróbálhatnak egy fejre illeszthető, mobil EEG készüléket, vagy azt, hogy hogyan irányíthatnak eszközöket a gondolatukkal egy speciális neurofeedback eszköz segítségével.

Ez eddig nekem úgy hangzik, mint a mosonmagyaróvári Futura élményközpont. Miben lesz ez más?

A KOLLABOR nem egy bemutató hely lesz, hanem egy közösségi alkotótér. Ebben lesz egy klasszikus maker space. Szerszámokkal, lézer vágóval, CNC maróval, amit mi csak fás műhelynek hívunk, mivel itt lesz az úgynevezett piszkos technológia. Mikroelektronika, robotika, vezérlők, és 3D nyomtató lesz a tiszta technológiás térben, ami egyben közösségi alkotótér is.

Hol tart a központ megvalósítása?

Jelenleg már zajlik a központ kialakítása a Békés Megyei Könyvtár egy 240 négyzetméteres területén, ugyanis a könyvtár konzorciumi partner a projektben. A gépek beszerzése folyamatban van, hogy a szeptemberi iskolakezdésre készen álljunk. Együttműködési megállapodást kötöttünk 21 Békés megyei közoktatási intézménnyel. A terv szerint két év alatt 6720 diákot vonunk be a projektbe.

Talán kényes lesz a kérdés, mivel te magad is pedagógus vagy, de mégis felteszem: mennyire kell megfelelni a KOLLABOR működése során a jelenlegi oktatási rendszernek? Vagy kérdezhetném úgy is, hogy mennyire törekszik a központ arra, hogy felkészítse a résztvevőket a jelenleg zajló 4. ipari forradalom hatására?

Az iskolákkal mindenképpen együttműködésre törekszünk, de nem célunk, nem feladatunk a tananyag feldolgozása. Látom az alapvető problémáit a 100–150 éves módszereket követő oktatási rendszerünknek, amiben egyébként benne van az, hogy felfedezve tanítsunk. Csakhogy egy átlag iskola lehetőségei nagyon korlátozottak ahhoz, hogy a gyakorlatban is meg tudja mutatni a tananyagot. Ehhez a felfedezéshez nyújtunk segítséget. Ez ráadásul nem csak a tananyag szemléltetéséről fog szólni, mert nem mi mondjuk meg, hogy mit fedezzenek fel a gyerekek, mi csak módot és lehetőséget biztosítunk számukra. A közösség pedig inspirációt ad ehhez.

Hogyan kapcsolódik a KOLLABOR az ENVIENTA víziójához, vagy magához a fejlesztés alatt álló platformhoz?

A gyerekek mellett bevonjuk a fiatalokat, felnőtteket, akik itt élhetik át az ötlettől a megvalósításig zajló folyamat élményét. Az ENVIENTA platformja a KOLLABOR (valamint a később csatlakozó alkotóműhelyek) technológiai hátterével együtt olyanok, mint egy mindent gyártó gyár. Ezáltal a világ másik felén már bevált termék itt is gyorsan elkészíthető a platformról letöltött terv alapján, de ugyanúgy a saját terveink is globális piacra találhatnak.

Milyen területekben gondolkodtok a hely kialakítása és fenntartása során?

Már említettem a mozgás- és idegrendszer fejlesztését, ami az egyéni szinthez tartozik. Ehhez társul a táplálkozástudomány a kísérleti konyhával. Ez már egy átmenetet is képez a közösségi alkotás felé, amelynek keretében termékek fejlesztése, okos város, robotok tervezése fog zajlani. Ez egészen a helyi élményturizmus megteremtéséig benne van a pályázatban. Ezek a témakörök megtalálhatók a kollabor.hu honlapon. Ezzel párhuzamosan a talaj és a víz kiemelt szerepet kapnak. Egyrészt azért, mert kitűnő adottságai vannak e téren a megyének, másrészt viszont, ezek csak részben megújuló erőforrások, harmadrészt pedig a XXI. sz. kiemelt erőforrásai, természeti kincsei.

Az ENVIENTA saját kriptovalutájának az alkalmazására is felkészültetek? Gondolok itt például arra, hogy ha egy iskolás csoport pont a platformunkról kíván egy tervet letölteni, akkor az intézmény ENV tokeneket fog venni?

Saját felhasználásra és oktatási célokra letölthet bárki terveket a platformunkról, hiszen pont ezt akartuk elérni. Ugyanakkor az oktatási időkereten kívül, értékesítési céllal előállított termékek terveit csak a belső token segítségével lehet felhasználni. Ez teljesen egyszerű, mert úgy működik, mint a bankkártyám. Azon sem pénz van, hanem egy információ a felhasználható keretről.

Most, hogy ezt tisztáztuk, azt hiszem összeállt bennem a kép. A beszélgetésünk elején említetted, hogy az iskolások továbbjutási esélyét növeli majd a KOLLABOR. Gondoltam is, milyen jól mutat egy önéletrajzon, ha valaki 3D nyomtatót, CNC marót használva, egy (a platform közvetítésével) nemzetközi csapat tagjaként tud valamit felmutatni. Most viszont már azt gondolom, hogy az itt KOLLABORáló srácok nagy része nem fog sokáig állás után nézni, ha egyszer megtapasztalják az önálló, illetve a csapatmunka alkotói szabadságát. Jól gondolom?

Ez lenne a lényeg. Fontosnak tartom elérni ezáltal, hogy a vállalkozás fogalmáról az embereknek ne az ügyeskedő, hanem a valódi értéket teremtő vállalkozó jusson az eszébe. Ha teljesen lecsupaszítom a közösségi alkotóteret, és nem csak a gépeket látom benne, akkor ez egy különösen inspiráló hatású tér lesz. Ezzel függ össze a másik nagy víziónk. Egy olyan helyet akarunk létrehozni, amiért érdemes hazajönni. Nem kell ezt nagyon magyaráznom neked, hiszen te is Békés megyéből származol. Ez nem is olyan távoli, ugyanis a leendő oktatóink között már van egy fiatal házaspár, akik kifejezetten a KOLLABOR projekt miatt költöznek vissza.

Úgy legyen! :)

Ha követni szeretnéd az ENVIENTA projektet, gyere és csatlakozz a Telegram csatornánkhoz (angol): http://t.me/envienta

ENVIENTA Magyarország

Az Envienta közösségi megoldáscsomag, mely tapasztalatok, erőforrások, valamint önfenntartáshoz szükséges termékek nyílt forrású megosztását teszi lehetővé. Bővebb információ: http://hu.envienta.net/envienta-introduction/

Jozsef Vass

Written by

ENVIENTA social media manager & activist 💚 father of four

ENVIENTA Magyarország

Az Envienta közösségi megoldáscsomag, mely tapasztalatok, erőforrások, valamint önfenntartáshoz szükséges termékek nyílt forrású megosztását teszi lehetővé. Bővebb információ: http://hu.envienta.net/envienta-introduction/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade