Epizóna
Published in

Epizóna

epilepsie rodina dítě učitel scio

Epilepsie mi dopomohla k vysněné práci učitele, říká Michal

epilepsie dítě učitel scio

Prodělal jste epileptický záchvat trvající dlouhých 15 minut. Po takové události člověk často přehodnocuje svůj dosavadní život. Změnil se nějak ten Váš po této nevítané zkušenosti?

Povolání učitele je poměrně náročný obor, který vyžaduje disciplínu, soustředění a nese s sebou velkou míru zodpovědnosti. Oznámil jste, že máte epilepsii hned při přijímacím pohovoru? Jaká byla reakce?

Řekl jste o epilepsii všem svým kolegům? Jak se zachovali?

Omezuje Vás epilepsie nějakým způsobem v práci? Co považujete za největší překážku?

Měl jste někdy pocit, že je toho na Vás příliš? Uvažoval jste někdy o změně zaměstnání?

epilepsie

Lidí s epilepsií je poměrně mnoho a to, že máte epilepsii, by mohlo být v jistém slova smyslu přínosné i pro děti, které učíte. Díky Vám se mohou o této nemoci dozvědět více, naučit se první pomoci. Mluvíte o tom s nimi?

Někomu by se mohlo zdát, že povolání učitele pro Vás nemusí být vhodné. Setkal jste se s podobným názorem?

Epilepsii často doprovází také úzkosti a obavy z dalšího záchvatu. Vyskytly se u Vás v průběhu práce úzkostné stavy?

Co Vám pomohlo tyto situace zvládat?

Vím o Vás, že kromě Vaší práce máte také rád běh. Dokonce jste rok po velkém záchvatu uběhl půlmaraton. To je pro tělo velká zátěž. Měl jste ze závodu obavy?

Jakou roli hraje běh ve Vašem životě dnes, stal se jeho součástí?

Je něco, co byste rád vzkázal lidem s epilepsií?

--

--

Jsme experty oborů psychologie, sociální práce, práva, bezpečnosti, HR nebo neurologie. Součástí týmu jsou také lidé s epilepsií. Lidem s epilepsií pomáháme se zaměstnáním, zaměstnavatelům nabízíme fakta a manuály, aby se spolupráce neobávali. Staňte se součástí a buďte u toho.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Martina Seifrtová

Doktorka lékařské biochemie, členka multidisciplinárního týmu Epizóny.