Epizóna
Published in

Epizóna

Editorial: O nás

idé v zaměstnání často ze strachu z předsudků tají, že mají epilepsii. My jsme tu proto, aby se už nebáli. A nejen oni, také jejich zaměstnavatelé a kolegové. Když budou vzájemně vědět, na čem jsou, bude se všem spolupracovat i žít lépe. A když se něco stane, budou připraveni. Proto jsme založili Epizónu — prostor pro fakta, manuály, ale i osobní příběhy o epilepsii v práci.

Epilepsie je jednou z nejčastějších neurologických poruch. V České republice žije 70 až 100 tisíc lidí s diagnostikovanou epilepsií, to činí až 1 % populace. Přestože se nejedná o výjimečné onemocnění, výzkum Společnosti E nasvědčuje, že je společností stále stigmatizováno. Ne každý epileptický záchvat je provázen nepředvídaným pádem k zemi, záškuby končetin a pěnou u úst. Paleta projevů nemoci je naopak velmi pestrá a i s epilepsií lze prožít produktivní a plnohodnotný život.

Téměř 60 % respondentů si myslí, že lidé s epilepsií mají potřebu v profesním životě tajit svou diagnózu.

A čeho chceme konkrétně dosáhnout? Naším záměrem je eliminovat předsudky o epilepsii a o lidech s epilepsií ve společnosti. Epizóna spatřuje světlo světa, aby pomohla lidem s epilepsií se zaměstnáním. Chceme dosáhnout toho, aby lidé nemuseli tajit svou diagnózu. Každý člověk by měl vykonávat práci primárně dle své kvalifikace a schopností, nikoli dle diagnózy.

Zaměstnavatelům zase nabízíme srozumitelnou definici onemocnění a osvětlujeme, proč a priori nemusí mít obavy ze spolupráce s člověkem s epilepsií. V neposlední řadě představujeme, jaká onemocnění skýtá negativa a jaká pozitiva, jelikož i ty může mít. V našich textech naleznou odpovědi jak lidé žijící s epilepsií, tak jejich současní nebo potenciální zaměstnavatelé a kolegové.

Epizónu tvoří multidisciplinární tým sestávající z 16 osob, součástí jsou rovněž lidé žijící s epilepsií. Našimi obory jsou psychologie, sociální práce, právo, bezpečnost, HR, mediální komunikace nebo neurologie se zaměřením na epileptologii. Nenabízíme další publikaci o epilepsii, která čítá desítky stran. Namísto toho informace sdělujeme věcně, stručně a srozumitelně, přestože nám to komplexní charakter onemocnění znesnadňuje.

Poskytujeme společný prostor pro lidi s epilepsií a jejich zaměstnavatele. Staňte se součástí Epizóny a buďte u toho s námi. Máte dotaz nebo konkrétní podnět, který bychom mohli v Epizóně zpracovat? Napište nám na adresu epizona@spolecnost-e.cz.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vítejte v Epizóně, podnětné čtení vám přeje

multidisciplinární tým Společnosti E

Líbí se vám Epizóna, nový projekt Společnosti E? Podpořte nás jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem. Epizóna je součástí inovačního projektu „Zmírnění diskriminace a stigma v životech osob s epilepsií”, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

--

--

Jsme experty oborů psychologie, sociální práce, práva, bezpečnosti, HR nebo neurologie. Součástí týmu jsou také lidé s epilepsií. Lidem s epilepsií pomáháme se zaměstnáním, zaměstnavatelům nabízíme fakta a manuály, aby se spolupráce neobávali. Staňte se součástí a buďte u toho.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Patrik Mrázek

Šéfredaktor informačního portálu Epióna, ambasador Společnosti E. Student magisterského programu Mediální studia na Fakultě sociálních věd UK.