Epizóna
Published in

Epizóna

Kdy na pracovišti sdělit, že mám epilepsii

Rozhodli jste se v práci sdělit, že máte epilepsii, ale lámete si hlavu nad tím, kdy je ta vhodná chvíle to udělat? Tento článek vám přináší tipy, kdy a případně s kým o své diagnóze hovořit.

V předchozím článku jsme se věnovali tomu, zda o své diagnóze hovořit, nebo ne. Sdělení diagnózy s sebou může nést určitá rizika, ale i nesporné výhody a přínosy. Na tomto místě bychom chtěli představit různé varianty, kdy můžete svoje onemocnění v práci odkrýt.

Mám sdělit diagnózu v rámci životopisu?

Někteří lidé uvažují o sdělení diagnózy již v rámci životopisu. Kromě toho, že to není vaší povinností, to nebývá většinou ani zvykem a ve vašem životopisu není informace o vašem onemocnění relevantní. Účelem životopisu je zaujmout personalistu a slouží zejména pro posouzení vašich odborných zkušeností a dovedností. Zdravotní stav tak může jít stranou, mohl by být zbytečně vnímaný jako omezení — tím spíše i proto, že byste jej v životopise takto „vypíchli”.

V případě, že se jedná o pozici vypsanou vysloveně pro jedince se zdravotním znevýhodněním, je pro zaměstnavatele spíše důležitá informace, že jste v invalidním důchodu a spadáte do kategorie lidí se zdravotním znevýhodněním.

Mám sdělit svou diagnózu během přijímacího pohovoru?

Sdělení diagnózy během přijímacího pohovoru s sebou nese určitě výhodu v tom, že už před nástupem do práce si můžete vyjednat takové podmínky, které vám v práci mohou vyhovovat. Ať už jde o domluvení se pouze na denních směnách, nebo cokoli jiného. Pokud však během pohovoru o diagnóze hovoříte, je dobré využít u toho strategie cílené sebeprezentace, které jsme popsali zde.

Někteří lidé se obávají, že budou na základě sdělení diagnózy u pohovoru diskriminováni. Profesionální personalista by si něco takového neměl dovolit a věříme, že většina případných odmítnutí uchazečů souvisí spíše s tím, že se na vypsanou pozici hlásí i kandidáti s vhodnějším profilem.

To však neznamená, že se diskriminace u pohovoru v některých případech opravdu neděje. Pokud se s diskriminačním jednáním v souvislosti se sdělením své diagnózy setkáte, braňte se. Např. je-li vám při pohovoru jasně řečeno, že je diagnóza důvodem nepřijetí, ačkoli vám nebrání ve výkonu práce, je to diskriminační a neprofesionální přístup ze strany personalisty a můžete se odvolat, případně se obrátit např. na Společnost E. To vám sice nezajistí přijetí na danou pozici, ale může to velmi pomoci dalším lidem, kteří se do práce budou hlásit. Právě díky tomu, že diskriminační jednání nebude ponecháno bez odezvy, se může situace na trhu práce pro lidi s epilepsií změnit.

Mám sdělit diagnózu ve zkušební době?

Někteří lidé se obávají, že pokud sdělí svou diagnózu ve zkušební době, bude s nimi bez udání důvodu rozvázán pracovní poměr. Při rozhodování o tom, zda v prvních týdnech po přijetí do práce říci o své diagnóze, záleží také na tom, jak často u vás záchvaty probíhají. V případě, že je váš stav kompenzovaný, asi není problém počkat se sdělením diagnózy po zkušební době.

Pokud míváte záchvaty častěji, nebo dokonce očekáváte, že v práci nějaký záchvat dostanete, je lepší sdělit diagnózu dopředu a osobně, než vyčkávat do doby, než záchvat přijde. Pokud by to tak bylo, zastihne záchvat kolegy nepřipravené, budou zbytečně v šoku a nejistotě, co pro vás mohou v takovou chvíli udělat. Zároveň to může narušit vaši vzájemnou důvěru. Pokud jim o možnosti záchvatu dopředu řeknete společně s instrukcemi, co mají v danou chvíli udělat (či spíše nedělat), bude to prospěšné jak pro vás, tak pro ně. Riziko toho, že vás propustí ve zkušební době bez udání důvodu, se tím pravděpodobně nezvýší.

Mám o epilepsii hovořit po delší době v práci?

Pokud máte kompenzovanou epilepsii, nebo jen občasné záchvaty, můžete být v práci relativně dlouho, aniž by si kdokoli všiml, že se něco děje. I přesto mohou někteří lidé chtít tuto situaci změnit. Třeba proto, že jejich stav nemusí zůstat navždy stejný nebo se o své nemoci už nebojí hovořit tak jako dříve. Pokud je mezi kolegy nastolena důvěra, sdělují si vzájemně svoje diagnózy třeba jen tak mimochodem u odpolední kávičky. Pokud se rozhodnete sdělit diagnózu nadřízenému, může se i po delší době, kdy o diagnóze nevěděl, stát, že bude chtít mít informace o tom, jak správně postupovat v případě záchvatu. V některých případech může být sdělení diagnózy považováno za důkaz prohloubení důvěry, někdy tomu může být naopak a dotyčný si může klást otázku — „proč mi to už dávno neřekl, myslel jsem, že jsme si docela blízcí”. Může být tedy dobré být otevřený i v tom, proč jsme se rozhodli vyjít s kůží na trh právě teď a proč jsme tuto potřebu neměli dřív.

Mám o své diagnóze říkat všem zaměstnancům a nadřízeným?

To, komu o své diagnóze řeknete, je vždy zcela na vás. Záleží, co je vaším cílem. Někdo se rozhodne sdělit informace pouze malé skupině nejbližších spolupracovníků, se kterými je v každodenním kontaktu. Někdo hovoří pouze s nadřízeným, protože si potřebuje upravit pracovní podmínky. To, s čím byste však měli vždy počítat, je to, že když už se komukoli v jakékoli fázi svého zaměstnání svěřujete, bude mít doplňující otázky vztahující se zejména k tomu, co dělat v případě záchvatu. To je oblast, kde lidé bývají nejvíce nejistí. Není od věci mít připravený i odkaz na video s postupem, jak na to.

Ať už se rozhodnete sdělit svou diagnózu v jakékoli části procesu, vždy jednejte tak, jak je to v souladu s vašimi potřebami. Je důležité, abyste se ve své práci cítili dobře. A pokud stále uvažujete, zda to v práci vůbec říkat, nebo ne, přečtěte si náš článek na tohle téma.

Líbí se vám Epizóna, nový projekt Společnosti E? Podpořte nás jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem. Máte dotaz nebo konkrétní podnět? Napište nám na epizona@spolecnost-e.cz.

--

--

Jsme experty oborů psychologie, sociální práce, práva, bezpečnosti, HR nebo neurologie. Součástí týmu jsou také lidé s epilepsií. Lidem s epilepsií pomáháme se zaměstnáním, zaměstnavatelům nabízíme fakta a manuály, aby se spolupráce neobávali. Staňte se součástí a buďte u toho.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Lucie Kluzova

Psycholožka, výzkumnice a ambasadorka Společnosti E. Vyučuji psychologii na FHS UK, bádám na Psychologickém ústavu AVČR a podílím se na hovoryozdravi.cz (UPOL).