Epizóna
Published in

Epizóna

Rekvalifikace aneb vzdělávání jako klíč k hledání nové práce

Jste nuceni kvůli epilepsii změnit práci nebo pracovní pozici? Nevěšte hlavu, existuje mnoho možností, jak si rozšířit obzory a najít nové uplatnění. Předně se jedná o rekvalifikační kurzy nabízené úřady práce nebo rekvalifikační kurzy, které nabízí soukromé instituce a jsou propláceny Úřadem práce. Další možností, jak si dopomoci ke změně profese jsou vzdělávací programy zaměřené například na cizí jazyky, počítačové kompetence, rozšíření kritického myšlení a další.

Co je dobré vědět

Pro koho jsou vzdělávací programy určeny?

Kurzy pro doplnění vzdělání a znalostí jsou výborné pro osoby, u kterých se epilepsie objevila až v dospělosti. Při výběru práce s epilepsií nepočítali a teď jim znemožňuje vykonávat stávající pozici. Další skupinou, které mohou vzdělávací kurzy pomoci, jsou absolventi vysokých nebo středních škol, kteří postupem času zjistili, že obor, který studovali, není vhodný pro člověka s epilepsií.

Jak zvolit správnou oblast vzdělávání?

Na začátku je dobré si vytvořit vizi, co bychom chtěli dělat. Na chvíli se zastavme a popřemýšlejme, v čem jsme dobří, co nás baví, ale také co nám bere vítr z plachet, z čeho jsme vyčerpaní a z čeho vystresovaní. Velmi přínosné může být sepsání našich kvalit a věcí, ze kterých máme obavy, do dvou sloupců. Pomocí takto vytvořeného seznamu se lze lépe zorietovat při hledání vhodného vzdělávacího programu.

Další možností, jak si zvolit vhodný typ vzdělávání, je průzkum stávajících nabídek. Pomocí rozdělení na vhodné a nevhodné si lze vybrat správný program. U této metody třídění je potřeba dát si pozor na ovlivnění našeho úsudku, například se nám může velmi zamlouvat popis vzdělávacího programu, ale oblast, ve které se budeme vzdělávat, již nemusí odpovídat našim představám o ideální práci.

Co ze vzdělávání budu mít?

Nové znalosti, zkušenosti a hlavně více možností při hledání práce. Celoživotní vzdělávání a získávání nových dovedností vám mohou pomoci se sebevědomým vystupováním, které je důležité hlavně při přijímacích pohovorech. Vzdělávání má význam u každého a v každém věku.

Rekvalifikační kurzy s podporou úřadu práce

Úřad práce je jedno z míst, kde lze najít širokou nabídku hrazených kurzů. Pokud si ovšem z těchto kurzů nevyberete, máte nárok čerpat příspěvek v hodnotě až 50 tisíc korun za tři roky na vámi vybraný akreditovaný kurz.

Z toho plyne, že si můžete vybrat z nabídky kurzů Úřadu práce nebo si vybrat kurz podle svého a zažádat o příspěvek (vybírat můžete například z nabídky EU DAT, Rekvalifikuj.se, Rekvalifikačních kurzů Praha, EduCity, akreditovaných jazykových škol nebo dalších regionálních institucí). V každém kraji se nabídka lehce liší, avšak obory zůstávají podobné. Kurzy se většinou zaměřují na: gastronomii, informační technologie (základní i pokročilé funkce), podnikání, účetnictví, sociální služby, zemědělství, strojírenství atd. Řídí se především poptávkou a aktuální situací na trhu práce. Veškeré rekvalifikace řeší úřad práce s klienty individuálně.

Během absolvování rekvalifikačního kurzu má uchazeč nárok na podporu ve výši 60 % průměrné mzdy z předchozího zaměstnání. Uchazeči, který byl samostatně výdělečně činný, je stanovena procentní sazba přepočtena za 1 kalendářní měsíc. V případě, že uchazeč nebyl dříve zaměstnán, je sazba stanovena ve výši 0,14násobku průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku.

Podmínky pro absolvování rekvalifikačního kurzu úřadu práce:
→ nutné být v evidenci úřadu práce
→ mít odpovídající vstupní vzdělání
→ být zdravotně způsobilý pro absolvování kurzu a pro budoucí práci
→ rekvalifikace musí být potřebná pro získání nového pracovního míst
→ rekvalifikace musí mít účel (šance získat zaměstnání)

Více o rekvalifikačních kurzech si můžete přečíst na stránkách Úřadu práce.

Jazykové kurzy s certifikátem

Tomáš Garrigue Masaryk řekl: „Kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem.” Pravdivost tohoto výroku nám denně potvrzují nabídky práce. Znalost cizího jazyka výrazně zvyšuje šanci na získání lepší pracovní pozice.

Anglický jazyk

Znalost anglického jazyka je považována za samozřejmost. V České republice se jedná o jazyk nejvíce vyučovaný ve všech úrovních vzdělávání. Také při cestování po světě máte největší šanci se domluvit s místními lidmi. Mezinárodně jsou uznávané zkoušky Cambridge English a IELTS, které se dělí na několik úrovní A1 (začátečník), A2 (pokročilý začátečník), B1 (mírně pokročilý), B2 (středně pokročilý), C1 (pokročilý) a C2 (jazykově způsobilý). Zkouška zahrnuje čtení, psaní, poslech a mluvenou část. Po splnění všech částí získáte certifikát, kterým prokážete svou úroveň. Tyto zkoušky je možné splnit po celé České republice v akreditovaných jazykových školách, které pořádají i přípravné kurzy. Za zkoušku Cambridge English se platí poplatek 1 600–5 300 korun v závislosti na vybrané úrovni.

Líbí se vám Epizóna? Podpořte nás jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem. Máte dotaz nebo konkrétní podnět? Napište nám na epizona@spolecnost-e.cz.

--

--

Jsme experty oborů psychologie, sociální práce, práva, bezpečnosti, HR nebo neurologie. Součástí týmu jsou také lidé s epilepsií. Lidem s epilepsií pomáháme se zaměstnáním, zaměstnavatelům nabízíme fakta a manuály, aby se spolupráce neobávali. Staňte se součástí a buďte u toho.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alena Bulvova

Ambasador Společnosti E a studentka navazujícího magisterského programu Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity