Epizóna
Published in

Epizóna

Zdraví je klíčem k úspěchu nejen v práci

Zdraví máme jen jedno a je klíčové pro náš osobní i pracovní život. I každý dobrý zaměstnavatel by měl klást důraz na zdraví svých zaměstnanců, vytvářet jim bezpečné pracovní prostředí a zároveň podporovat jejich zdravý životní styl. Jedině zdravý a řádně odpočinutý člověk totiž může odvádět skvělý pracovní výkon a plnit cíle celého týmu. Ptáte se, co všechno lze v této oblasti ze strany zaměstnavatele dělat?

Benefity zaměřené na zdravý životní styl

Tomuto tématu jsme se podrobně věnovali v samostatném článku zde. Proto jmenujme jen ty nejběžnější: velmi oblíbeným benefitem jsou dny dovolené navíc či tzv. „sick days”. Ty pak mohou zaměstnanci využít buď na odpočinek, či na léčbu v případě nemoci. Často jsou také využívány různé příspěvky na zdravotní péči, očkování či vitamíny. Různé cílové skupiny může uspokojit program zaměstnaneckých benefitů Cafeteria MojeBenefity, prostřednictvím kterého si mohou koupit např. léky, masáž, permanentku do sportovního zařízení anebo třeba vstupenky do divadla, muzea, na koncert či sportovní zápas. Některé firmy dokonce nabízí firemní fitness centra či tělocvičny, firemního lékaře či psychologa. Nebo pořádají speciální akce zaměřené na zdraví, kdy dávají možnost si přímo v práci a v pracovní době např. nechat změřit zrak, tlak či poměr tuku v těle, získat užitečné informace o zdravé a vyvážené stravě apod.

V případě epilepsie může odkrytí diagnózy přinést mnoho pozitiv, existuje-li vzájemná důvěra a jistota, že tato informace nebude ze strany kolegů zneužita.

Zájem o zdraví zaměstnanců

Údaje o zdravotním stavu spadají z pohledu ochrany osobních údajů (tzv. GDPR) do zvláštní kategorie osobních údajů (dříve citlivé osobní údaje). Proto je třeba vždy takové informace náležitě chránit, pokud nám je zaměstnanec či kolega poskytne. Je totiž čistě na každém jedinci, zda svůj případný zdravotní handicap někomu odkryje. Totéž platí v pracovním poměru — zaměstnanec nemá povinnost sdělit zaměstnavateli svou diagnózu, musí však absolvovat jak vstupní, tak i další periodické nebo mimořádné prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb, kterého určuje zaměstnavatel. Výsledkem těchto lékařských prohlídek je písemné sdělení lékaře, zda a za jakých podmínek je daný zaměstnanec schopen vykonávat danou práci. Jakékoliv další informace o zdravotním stavu (včetně případné diagnózy) jsou předmětem lékařského tajemství a zaměstnavatel je nesmí vyžadovat.

Na druhou stranu, zaměstnavatel může vyjádřit svůj zájem o ochranu zdraví svých pracovníků a vytváření lepších podmínek v případě, že ví o jejich případném zdravotním omezení. Například vrátí-li se kolega do práce po operaci nohy, může mu jeho nadřízený nabídnout využití práce z domu po dobu jeho rekonvalescence. Nebo po návratu z dlouhodobé nemoci či po úrazu může zaměstnavatel nabídnout upravení pracovních podmínek tak, aby další práce neměla negativní vliv na zaměstnancovo zdraví. Vždy je ale třeba, aby byl takový pracovník ochoten a schopen o svých zdravotních obtížích a individuálních potřebách otevřeně mluvit.

Individuální přístup v případě epilepsie

V případě epilepsie může odkrytí diagnózy přinést mnoho pozitiv, existuje-li vzájemná důvěra a jistota, že tato informace nebude ze strany kolegů zneužita. Může nám to totiž dodat pocit bezpečí, protože v případě záchvatu spolupracovníci vědí, jak zareagovat. Zaměstnavatel může přizpůsobit pracovní podmínky daným potřebám, např. upravit pracoviště tak, aby nedošlo při záchvatu k úrazu. Také může poskytnout efektivnější podporu v případě zhoršení anebo změny zdravotního stavu. A v neposlední řadě tak posílíte vzájemnou důvěru, která je v každé práci velmi důležitá. Třešničkou na dortu pak může být dobrá zkušenost zaměstnavatele s takto otevřeným zaměstnancem, která může být prvním krokem ke zlepšení celkového pohledu na lidi s epilepsií na trhu práce.

Ptáte se, kdy je nejlepší o takové věci se svým zaměstnavatelem hovořit? Pokud si hledáte práci, doporučujeme případnou diagnózu neuvádět v životopise a promyslet si, zda budete chtít, aby vám po případném nástupu byly poskytnuty zvláštní podmínky pro práci. Pokud ano, pak tuto otázku otevřete během pohovoru, pokud se vyvíjí dobře. Nebo si o tom promluvte se svým vedoucím krátce po přijetí, a to především v případě, že míváte záchvaty a je třeba zajistit bezpečné prostředí. Dáte mu tak možnost si promyslet, jak vám vyjít vstříc a jak záležitost komunikovat s ostatními kolegy. Pokud se společně domluvíte, že vaše onemocnění odkryjete i ostatním kolegům, budou pak připraveni vám správně pomoci v případě zdravotní indispozice a také pro ni budou mít větší pochopení. Zároveň je klíčové, aby porozuměli tomu, proč máte dohodnuty zvláštní podmínky pro práci, a nevnímali to jako protěžování ze strany vedoucího.

Co říci na závěr?

Náš zdravotní stav je intimní a citlivá informace, kterou nejsme povinni s kýmkoliv sdílet. Pokud se však rozhodneme svého zaměstnavatele o svém případném zdravotním handicapu informovat, může nám to přinést hned několik výhod. Podmínkou je však vzájemná důvěra a ochota jednat o tom, jak vám vytvořit vhodné a bezpečné podmínky pro práci. Pokud se to povede, je to pozitivní signál nejen pro další handicapované, ale také inspirace pro další zaměstnavatele.

Líbí se vám Epizóna? Podpořte nás jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem. Máte dotaz nebo konkrétní podnět? Napište nám na epizona@spolecnost-e.cz.

--

--

Jsme experty oborů psychologie, sociální práce, práva, bezpečnosti, HR nebo neurologie. Součástí týmu jsou také lidé s epilepsií. Lidem s epilepsií pomáháme se zaměstnáním, zaměstnavatelům nabízíme fakta a manuály, aby se spolupráce neobávali. Staňte se součástí a buďte u toho.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Radka Svobodová

Compliance Manager — Foxconn Czech Republic, Ambasador Společnosti E