Így érhetünk el nagyobb kapacitást a parkolókban

Rollet
Rollet
Apr 9, 2020 · 2 min read

Autósként gyakran tapasztaljuk, hogy nincs elegendő parkolóhely a bevásárlóközpontok, repülőterek vagy irodaépületek parkolóiban, és a nagyforgalmú célállomások egyre zsúfoltabbá válnak. A Rollet saját fejlesztésű szoftver, és hardver segítségével automatizálja a parkolás folyamatát, ezáltal növeli az átmenő forgalmat és parkolóhely kapacitást szabadít fel.

Andy Zhang, a Rollet vezérigazgatója március elején meghívást kapott az Unisso Connect Budapest Series sorozatába, hogy az online konferencia nézőinek bemutathassa a Rollet érintésmentes, autós megoldását.

Egy városi autós átlagosan évi 17 órát tölt parkolással, sorbanállással, fizetéssel és más parkoláshoz kapcsolódó tevékenységgel. Az Európai Parkolási Szövetség ezt figyelembe véve, már évek óta ösztönzi a szolgáltatókat “észrevétlen” termék integrálására, amely zökkenőmentessé teszi a parkolást.A technológia fejlődésének köszönhetően már számos készülékkel, például telefonunk és okosóránk segítségével is tudunk fizetni a szolgáltatásokért. De mi a helyzet az autóval történő automatikus áthajtásos fizetéssel, amely során az autó lényegében egy fizetési eszközzé válik?

A hagyományos áthajtásos fizettetés és a rendszámfelismerő rendszerek (ANPR) alkalmazása nem újkeletű dolog, azonban költséges az implementálásuk, illetve számos hibával rendelkeznek megbízhatóság terén. A hagyományos technológia problémái továbbfejlesztést követelnek: így született meg az automatikus és érintésmentes autóval történő, áthajtásos járműfizetés, azaz röviden a Rollet Pay.

Ahhoz, hogy a koncepció valósággá váljon, a jármű fizetést lehetővé tevő rendszernek megfizethetőnek, gyorsnak, és széles körben elérhetőnek kell lennie. A Rollet által kifejlesztett innováció ezt a célt szolgálja: a Rollet Pay fizetési szolgáltatás zökkenőmentes parkolási élményt nyújt az autósoknak és biztosítja a szolgáltatók számára a parkolói kapacitás növelését.

Hogyan történik mindez? A Rollet “regisztrálj és dőlj hátra” megoldást kínál: a felhasználó egyszerűen letölti az applikációt, regisztrálja személyes adatait, autója rendszámát, illetve a használni kívánt bankkártyát az alkalmazásban.

A regisztrációt követően az érintésmentes fizetés azonnal elérhetővé válik az ügyfél számára. A szolgáltató helyszínén a fizetési megoldás integrálása a Rollet Pay terminál telepítésével történik. Ennek megvalósítása nagyon hasonló egy bankkártya automata használatba helyezéséhez.

“Kártya leolvasás helyett járműveket azonosítunk, így sokkal gyorsabbá és biztonságosabbá válik a művelet. A rendszer integrálása után további teendő nem szükséges.” — Andy Zhang, Rollet alapító.

A technológia alapja a járműfelismerő rendszer, amely lehetővé teszi bármilyen autó számára, hogy fizetési eszközzé váljon, így a felhasználó saját gépjárművével fizetheti ki az adott szolgáltatást a parkolóházban, a benzinkúton, vagy egy áthajtásos gyorsétteremben. Ez a megoldás magasabb kihasználtságot, és az üzemeltetési költségek csökkentését teszi lehetővé.

Az innováció nagy lehetőséget tartogat a városi mobilitás számára. Az érintésmentes fizetés előnyei közé tartozik a gyorsabb és kényelmesebb áthajtás, ami nagyobb átmenő forgalomhoz és megnövekedett parkolási kapacitáshoz vezet.

Az eddigi 50.000 Rollettes parkolás tapasztalatai azt mutatják, hogy a Rollet technológiájának segítségével átlagosan 4 perc spórolható parkolásokként. Ráadásul, a felhasználók körében mért magas használati arány megnövekedett bevételi forrást eredményezett a üzemeltetőknek.

A Rollet missziója, hogy a fizetési folyamatot egyszerűvé, a városi közlekedést pedig okossá és zökkenőmentessé változtassa.

“Szeretnénk más szolgáltatókat is arra invitálni, hogy együtt hatékonyabbá tehessük a városi autózást a Rollet automatizált fizetési rendszerével!” — Andy Zhang, Rollet alapító

Érintésmentes Fizetés

A Rollet egy olyan innovatív szolgáltatás, amely lehetővé…

Érintésmentes Fizetés

A Rollet egy olyan innovatív szolgáltatás, amely lehetővé teszi az autóval történő áthajtásos fizetést. Az autó lényegében egy fizetési eszközzé válik a Rollet járműfelismerő technológiájának köszönhetően, így nincs szükség sorbanállásra parkolóautomatánál, vagy benzinkúton.

Rollet

Written by

Rollet

Seamless drive-through payments with any car. Pay for your parking, fuel or dinner with Rollet‘s contactless solution. / IoT, Mobility, Fintech

Érintésmentes Fizetés

A Rollet egy olyan innovatív szolgáltatás, amely lehetővé teszi az autóval történő áthajtásos fizetést. Az autó lényegében egy fizetési eszközzé válik a Rollet járműfelismerő technológiájának köszönhetően, így nincs szükség sorbanállásra parkolóautomatánál, vagy benzinkúton.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store