A FinTech megoldások új korszaka: fizess az autóddal

Rollet
Rollet
Mar 24, 2020 · 2 min read

A Rollet egy új fizetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a járművel történő áthajtásos fizetést. A Rollet járműfelismerő kamerái segítségével az autó egy fizetési eszközzé válik, így nincs szükség manuális készpénzes vagy kártyás fizetésre, sem sorbanállásra a parkolóautomatánál, a benzinkutaknál, vagy drive-through éttermeknél.

Az autóval történő áthajtásos fizetés ötlete egy 2016-os magyarországi tapasztalat ihlette: A parkolóházból való kihajtáskor nem működött a jegyautomata, így a távozás folyamata a szokásos pár percről 20 percre emelkedett. Ekkor fogalmazódott meg az alapítókban a kérdés, hogy ha már van lehetőség készpénzmentesen, telefonon keresztüli érintéssel fizetni a boltokban, akkor miért ne fizethetnénk ki saját autónkkal a parkolásunkat, a tankolást vagy az autópálya matrica vásárlást. A technológia nem csak az autósok életét könnyítené meg, de a szolgáltatókét is.

Az innováció lehetővé teszi bármilyen jármű számára, hogy az autó a szolgáltatást vásárló személy fizetési eszközévé váljon, így a felhasználó az adott szolgáltatást a parkolóban, az üzemanyag-töltőállomáson, vagy egy drive-through éttteremnél egyszerűen az autója segítségével fizetheti ki. A technológia alapját a járműfelismerő kamerák, a lokálisan telepített IoT eszközök és a háttérben futó, felhő alapú fizetési rendszer képezik. Az áthajtásos fizetésen kívül a Rollet forgalomirányítási rendszerek fejlesztésével is foglalkozik, amely ipari területek és irodaparkok járműforgalmának ellenőrzését és irányítását segíti elő.

Az érintésmentes fizetés folyamata a Rollet Pay-jel:

  1. A felhasználó regisztrálja az applikációban személyes adatait, rendszámát és a fizetéshez használni kívánt bankkártyát.
  2. Regisztrációt követően az érintésmentes fizetés azonnal elérhetővé válik az ügyfél autója vagy akár több autója számára. Az automatizált fizetési folyamat mindössze 2 másodpercet vesz igénybe.
  3. Sikeres tranzakció végén a felhasználó elektronikus nyugtát kap az adott szolgáltatásról. Vállalkozások számára elektronikus ÁFA-s számla is igényelhető az appon keresztül.

Az érintésmentes fizetés elfogadására alkalmas magyarországi partnerek száma folyamatosan bővül. Az áthajtásos fizetés jelenleg a parkolási szektorban aktív, országosan több, mint 30 lokációban érhető el a szolgáltatás, köztük Budapesten és több vidéki városban, illetve a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren is, ahol először alkalmazták a díjnyertes fizetési megoldást reptéri parkolóban. Az innováció többi üzleti szegmensben való alkalmazása jelenleg is zárt tesztelés alatt áll, valamint emellett folyamatosan zajlik a meglévő szolgáltatások tökéletesítése is.

Érintésmentes Fizetés

A Rollet egy olyan innovatív szolgáltatás, amely lehetővé…

Érintésmentes Fizetés

A Rollet egy olyan innovatív szolgáltatás, amely lehetővé teszi az autóval történő áthajtásos fizetést. Az autó lényegében egy fizetési eszközzé válik a Rollet járműfelismerő technológiájának köszönhetően, így nincs szükség sorbanállásra parkolóautomatánál, vagy benzinkúton.

Rollet

Written by

Rollet

Seamless drive-through payments with any car. Pay for your parking, fuel or dinner with Rollet‘s contactless solution. / IoT, Mobility, Fintech

Érintésmentes Fizetés

A Rollet egy olyan innovatív szolgáltatás, amely lehetővé teszi az autóval történő áthajtásos fizetést. Az autó lényegében egy fizetési eszközzé válik a Rollet járműfelismerő technológiájának köszönhetően, így nincs szükség sorbanállásra parkolóautomatánál, vagy benzinkúton.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store