Ingyenesen felhasználhatóvá teszi áthajtásos koronavírus szoftverét egy magyar startup

Rollet
Rollet
Jun 25, 2020 · 3 min read

Hazánkban március elején jelentettek először hivatalosan koronavírusos esetet, majd pár héttel később az esetek számának növekedése miatt a magyar kormány a kijárási korlátozás mellett döntött. A korlátozás egy teljes hónapra leállította az ország megszokott működését, a kis- és magánvállalkozások egy része bezárt, emberek tízezrei váltak munkanélkülivé. A Rollet, magyar startup vállalkozás a pandémia hatására vágott bele autós, áthajtásos koronavírus tesztelésre szolgáló szoftverük fejlesztésébe, amit most széleskörben elérhetővé és szabadon felhasználhatóvá tesznek az esetleges következő hullám gyors kezelése érdekében.

Az áthajtásos koronavírus tesztelésre szolgáló technológiát először Budapesten indították el áprilisban, ahol pár nap leforgása alatt több száz vendéget teszteltek le az innováció segítségével. Az autós tesztelést már a magyar megoldás előtt is alkalmazták ázsiai országok, azonban ezek a papír alapú adminisztráció miatt lassúnak, illetve az érintkezés miatt fertőzésveszélyesnek bizonyultak. A startup cég által fejlesztett érintésmentes megoldás lényege, hogy a tesztállomásra érkező pácienseknek először regisztrálniuk kell személyes és az autójukra vonatkozó adataikat, hogy jogosultak legyenek a helyszínen történő koronavírus-tesztelésre. Maga az adatrögzítés is papír- és érintésmentes, mivel a tesztállomáson egy alkalmazáson keresztül ellenőrzik a behajtásra jogosult személyek személyazonosságát, mintavételezéskor pedig a mintavételezési zónában dolgozók számára kialakított app felületen történik a sorszámmal ellátott minta, és a páciens összepárosítása QR-kód alapján.

“A csapattal már a tervezések legelején egyetértettünk abban, hogy az elkészült terméket széles körben elérhetővé tesszük, hogy a következő járvány okozta krízisre azonnal, megfelelően reagálni tudjanak az országok. Azzal, hogy az adatrögzítés egy alkalmazás segítségével a felhőben történik, a tesztelésre szolgáló terület befogadóképessége a duplájára nő a papír alapon adminisztrált folyamathoz képest, aminek a tömeges tesztelések időszakában óriási jelentősége lehet. Abban nincs egységes álláspont, hogy a koronavírus ősszel újabb járványhullámot fog-e okozni, mindenesetre az alkalmazásunk egy nagyon gyors és hatékony megoldást kínál a betegek beazonosítására.” — fogalmazott Andy Zhang, Rollet alapító-vezérigazgató

A “Noé” névre keresztelt projekt ingyenesen felhasználható, az MIT licensznek köszönhetően pedig szabadon továbbfejleszthető magáncégek, vagy kormányzati szervezetek esetében is, ami a Github.com/rollethu/noe címen érhető el. A korlátlan felhasználás mellett, a startup vállalkozás szerint a rendszer segítségével pár napon belül elindítható az autós tesztállomás bármely kiválasztott helyszínen, ugyanis a forráskód továbbfejlesztés nélkül is alkalmas több ezer vendég fogadására, illetve mintavételezésére. A program nem csak koronavírus tesztelésre alkalmazható, hanem minden olyan vírus gyors detektálására, ahol a mintavételezéshez, szűrővizsgálathoz megfelelő környezetet biztosít egy jármű.

A Rollet 2017-ben indította el érintésmentes fizetési szolgáltatását hazánkban, azóta több tucat helyszínen, köztük zárt parkolókban, irodaházakban, gyárterületeken, és üzleti parkban tették elérhetővé vendégek számára a készpénzmentes, autóval történő fizetési módot. 2020-ban Európa egyik legjobb magyar startup innovációjának választotta a The Next Web nemzetközi tech szaklap, tavaly pedig a “Legígéretesebb Startup vállalkozásnak” szavazta a bécsi Property Forum közönsége. A Hiventures, a Széchenyi 2020 program keretén belül eddig 310 millió forint értékben támogatta az autós technológia térhódítását.

Érintésmentes Fizetés

Érintésmentes Fizetés

A Rollet egy olyan innovatív szolgáltatás, amely lehetővé teszi az autóval történő áthajtásos fizetést. Az autó lényegében egy fizetési eszközzé válik a Rollet járműfelismerő technológiájának köszönhetően, így nincs szükség sorbanállásra parkolóautomatánál, vagy benzinkúton.

Rollet

Written by

Rollet

Seamless drive-through payments with any car. Pay for your parking, fuel or dinner with Rollet‘s contactless solution. / IoT, Mobility, Fintech

Érintésmentes Fizetés

A Rollet egy olyan innovatív szolgáltatás, amely lehetővé teszi az autóval történő áthajtásos fizetést. Az autó lényegében egy fizetési eszközzé válik a Rollet járműfelismerő technológiájának köszönhetően, így nincs szükség sorbanállásra parkolóautomatánál, vagy benzinkúton.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store